แถลงข่าว ปี 2550

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2550    
การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2551  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 110/2550 
26 ธ.ค 50
การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2551
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือสังคมและคนพิการ  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 109/2550 
18 ธ.ค 50
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือสังคมและคนพิการ
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และในช่วงสองเดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2550)  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 108/2550 
17 ธ.ค 50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และในช่วงสองเดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2550)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (High Level Event on Climate Change for Minister of Finance)  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 107/2550 
14 ธ.ค 50
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (High Level Event on Climate Change for Minister
of Finance)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 106/2550 
13 ธ.ค 50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 105/2550 
07 ธ.ค 50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียน+3 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 104/2550 
04 ธ.ค 50
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียน+3
การกู้เงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ จากรัฐบาลญี่ปุ่น  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 50 ข่าวที่ 103/2550 
03 ธ.ค 50
การกู้เงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ จากรัฐบาลญี่ปุ่น
                         
                
 
เดือนพฤศจิกายน 2550   
มาตรการภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car)  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 50 ข่าวที่ 102/2550 
27 พ.ย 50
มาตรการภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 50 ข่าวที่ 101/2550 
26 พ.ย 50
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 50 ข่าวที่ 100/2550 
15 พ.ย 50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2550
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 50 ข่าวที่ 099/2550 
14 พ.ย 50
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2550
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 50 ข่าวที่ 098/2550 
13 พ.ย 50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2
รายงานการวัดผลเรื่องความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจำปี 2551 ของธนาคารโลก (Doing Business 2008) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 50 ข่าวที่ 097/2550 
12 พ.ย 50
รายงานการวัดผลเรื่องความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจำปี 2551 ของธนาคารโลก (Doing Business 2008)
รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 50 ข่าวที่ 096/2550 
8 พ.ย 50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2550
       
เดือนตุลาคม 2550  
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2550 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 50 ่าวที่ 095/2550 
31 ต.ค. 50
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2550
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 50 ่าวที่ 094/2550 
17 ต.ค. 50
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกันยายน 2550 และปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 50 ่าวที่ 093/2550 
15 ต.ค. 50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกันยายน 2550 และปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 50 ่าวที่ 092/2550 
11 ต.ค. 50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1
กระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 50 ่าวที่ 091/2550 
9 ต.ค. 50
กระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 50 ่าวที่ 090/2550 
8 ต.ค. 50
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)
การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) เพิ่มเติม เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 50 ่าวที่ 089/2550 
2 ต.ค. 50
การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) เพิ่มเติม
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถตู้โดยสารปรับอากาศ เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 50 ่าวที่ 088/2550 
2 ต.ค. 50
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถตู้โดยสารปรับอากาศ
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 50 ่าวที่ 087/2550 
1 ต.ค. 50
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
       
  เดือนกันยายน 2550  
กระทรวงการคลังเตือนภัยประชาชนระวังแชร์ลูกโซ่พันธุ์ใหม่กำลังระบาด เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 50 ่าวที่ 086/2550 
26 ก.ย.50
กระทรวงการคลังเตือนภัยประชาชนระวังแชร์ลูกโซ่พันธุ์ใหม่กำลังระบาด
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 50 ่าวที่ 085/2550 
25 ก.ย.50
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2550 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2550) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 50 ่าวที่ 084/2550 
17 ก.ย.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2550 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2550)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 12 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 50 ่าวที่ 083/2550 
12 ก.ย.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 12
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2550 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 เผยแพร่โดย : ยุทธ์ทวี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 50 ่าวที่ 082/2550 
6 ก.ย.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2550 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :3 ก.ย. 2550 ่าวที่ 081/2550 
4 ก.ย.50
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ในรอบแรก   เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :3 ก.ย. 2550 ่าวที่ 080/2550 
3 ก.ย.50
การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ในรอบแรก
       
เดือนสิงหาคม 2550  
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 21   เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :29 ส.ค. 2550 ่าวที่ 079/2550 
29 ส.ค.50
ผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 21
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การปรับอัตราภาษีสุราและยาสูบ      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :28 ส.ค. 2550 ่าวที่ 078/2550 
28 ส.ค.50
การปรับอัตราภาษีสุราและยาสูบ
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :27 ส.ค. 2550 ่าวที่ 077/2550 
27 ส.ค.50
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การสัมมนา เรื่อง “เสริมความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2550 ่าวที่ 076/2550 
23 ส.ค.50
การสัมมนา เรื่อง “เสริมความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :สรุปผลการประชุมหารือระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ประจำปี 2550      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :21 ส.ค. 2550 ่าวที่ 075/2550 
21 ส.ค.50
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ประจำปี 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :15 ส.ค. 2550 ่าวที่ 074/2550 
15 ส.ค.50
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2551
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :15 ส.ค. 2550 ่าวที่ 073/2550 
15 ส.ค.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงาน      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :14 ส.ค. 2550 ่าวที่ 072/2550 
14 ส.ค.50
มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงาน
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 11      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2550 ่าวที่ 071/2550 
10 ส.ค.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 11
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2550 ่าวที่ 070/2550 
8 ส.ค.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2550 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 14      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2550 ่าวที่ 069/2550 
7 ส.ค.50
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 14
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :โครงการเงินได้รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550      เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :7 ส.ค. 2550 ่าวที่ 068/2550 
7 ส.ค.50
โครงการเงินได้รายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
       
 เดือนกรกฎาคม 2550  
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550  เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2550 ่าวที่ 067/2550 
27 ก.ค.50
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :24 ก.ค. 2550 ่าวที่ 066/2550 
24 ก.ค..50
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 3
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2550  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2550 ่าวที่ 065/2550 
24 ก.ค.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2550  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :18 ก.ค. 2550 ่าวที่ 064/2550 
18 ก.ค.50
การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2550 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 2550)  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2550 ่าวที่ 063/2550 
16 ก.ค.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2550 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 2550)
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 10  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :11 ก.ค. 2550 ่าวที่ 062/2550 
11 ก.ค.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 10
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor’s  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2550 ่าวที่ 061/2550 
11 ก.ค.50
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor’s
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :Agreement of the Third Bilateral Swap Arrangement between Japan and Thailand under the Chiang Mai Initiative  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :10 ก.ค. 2550 No. 060/2007 
10 July 07
Agreement of the Third Bilateral Swap Arrangement between Japan and Thailand under the Chiang Mai Initiative
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ฉบับที่ 3  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2550 ่าวที่ 060/2550 
10 ก.ค.50
สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ฉบับที่ 3
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2550 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ :9 ก.ค. 2550 ่าวที่ 059/2550 
9 ก.ค.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2550 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2550 ่าวที่ 058/2550 
9 ก.ค.50
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2550 ่าวที่ 057/2550 
6 ก.ค.50
สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชีย  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2550 ่าวที่ 056/2550 
4 ก.ค.50
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชีย
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง :การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เผยแพร่โดย : กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2550 ่าวที่ 055/2550 
2 ก.ค.50
การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
       
เดือนมิถุนายน 2550  
่าวที่ 054/2550 
26 มิ.ย.50
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซม ณ เมือง Muju สาธารณรัฐเกาหลี
่าวที่ 053/2550 
26 มิ.ย.50
การปรับลดอัตราอากรขาเข้าเหล็กกล้าที่มีคุณลักษณะพิเศษทางไฟฟ้า
่าวที่ 052/2550 
22 มิ.ย.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2550
่าวที่ 051/2550 
19 มิ.ย.50
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(Structural Adjustment Loan-SAL) ในส่วนที่เหลือ
่าวที่ 050/2550 
19 มิ.ย.50
การงดการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 5
่าวที่ 049/2550 
19 มิ.ย.50
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค
่าวที่ 048/2550 
15 มิ.ย.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – พฤษภาคม 2550)
่าวที่ 047/2550 
13 มิ.ย.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 9
่าวที่ 046/2550 
8 มิ.ย.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2550 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 045/2550 
5 มิ.ย.50
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ในอุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
       
เดือนพฤษภาคม 2550  
่าวที่ 044/2550 
22 พ.ค.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2550
่าวที่ 043/2550 
15 พ.ค.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – เมษายน 2550)
่าวที่ 042/2550 
15 พ.ค.50
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
่าวที่ 041/2550 
15 พ.ค.50
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 40
่าวที่ 040/2550 
11 พ.ค.50
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings
่าวที่ 039/2550 
11 พ.ค.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 8
่าวที่ 038/2550 
9 พ.ค.50
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 2 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 037/2550 
9 พ.ค.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2550 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 036/2550 
8 พ.ค.50
The Joint Ministerial Statement of the 10th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting
่าวที่ 035/2550 
4 พ.ค.50
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM+3)
่าวที่ 034/2550 
2 พ.ค.50
กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
่าวที่ 033/2550 
1 พ.ค.50
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 10
       
 เดือนเมษายน 2550  
่าวที่ 032/2550 
23 เม.ย.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550
่าวที่ 031/2550 
19 เม.ย.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550)
่าวที่ 030/2550 
12 เม.ย.50
คลังทบทวนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
่าวที่ 029/2550 
11 เม.ย.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 7
่าวที่ 028/2550 
9 เม.ย.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2550 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 027/2550 
9 เม.ย.50
กระทรวงการคลังสั่งการกรมศุลกากรและกรมสรรพากรร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการสำแดงราคาเท็จ
No. 026/2007  
5  Apr .07
Joint Ministerial Statement of the 11th ASEAN Finance Ministers' Meeting 5 April 2007, Chiang Mai, Thailand
่าวที่ 026/2550 
5 เม.ย.50
คำแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 วันที่ 5 เมษายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่
่าวที่ 025/2550 
4 เม.ย.50
การหารือทวิภาคีก่อนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11
No. 024/2007  
4  Apr .07
Formal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: Formal AFDM+3
่าวที่ 024/2550  
4 เม.ย.50
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียน+3 อย่างเป็นทางการ
(Formal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: Formal AFDM+3)
่าวที่ 023/2550  
2 เม.ย.50
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน(ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meetings)
       
เดือนมีนาคม 2550  
่าวที่ 022/2550  
27 มี.ค.50
สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ณ จังหวัดระยอง
่าวที่ 021/2550  
26 มี.ค.50
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
No. 021/2007  
26 Mar.07
11th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) and other related meetings
่าวที่ 020/2550  
26 มี.ค.50
การจัดนิทรรศการ วันข้าราชการพลเรือน
่าวที่ 019/2550  
22 มี.ค.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2550
่าวที่ 018/2550  
14 มี.ค.50
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2550)
่าวที่ 017/2550  
13 มี.ค.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 6
่าวที่ 016/2550  
8 มี.ค.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2550  
่าวที่ 015/2550  
28 ก.พ.50
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 014/2550  
21 ก.พ.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2550 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549
่าวที่ 013/2550  
20 ก.พ.50
สิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
่าวที่ 012/2550  
14 ก.พ.50
การอนุญาตให้ IFIs ทำ Credit Guarantee ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกระทรวงการคลังเป็นคราวๆ ไป
่าวที่ 011/2550  
13 ก.พ.50
มาตรการทางด้านภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตในประเทศ
่าวที่ 010/2550  
13 ก.พ.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 5
่าวที่ 009/2550  
7 ก.พ.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2550 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 008/2550  
6 ก.พ.50
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
       
เดือนมกราคม 2550  
่าวที่ 007/2550  
31 ม.ค.50
ระบบฮาร์โมไนซ์ 2007 และระบบ e-Customs
่าวที่ 006/2550  
26 ม.ค.50
การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
่าวที่ 005/2550  
18 ม.ค.50
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)
่าวที่ 004/2550  
18 ม.ค.50
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549
่าวที่ 003/2550  
17 ม.ค.50
ฐานะการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549)
่าวที่ 002/2550  
11 ม.ค.50
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 4
่าวที่ 001/2550  
9 ม.ค.50
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2549 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2550
       
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541