แถลงข่าว ปี 2551

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2551                                    
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ข่าวที่ 098/2551

23 ธ.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2551และในช่วงสองเดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2551)

ข่าวที่ 097/2551

16 ธ.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2551และในช่วงสองเดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2551)
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (S&P's, Fitch Ratings, R&I, JCR และ Moody's)

ข่าวที่ 096/2551

9 ธ.ค. 51
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (S&P's, Fitch Ratings, R&I, JCR และ Moody's)
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 095/2551

9 ธ.ค. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3

ข่าวที่ 094/2551

8 ธ.ค. 51
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์

ข่าวที่ 093/2551

4 ธ.ค. 51
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings

ข่าวที่ 092/2551

3 ธ.ค. 51
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings
การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อีก 1 ปี

ข่าวที่ 091/2551

2 ธ.ค. 51
การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อีก 1 ปี
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor’s

ข่าวที่ 090/2551

2 ธ.ค. 51
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor’s
       
เดือนพฤศจิกายน 2551  
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)

ข่าวที่ 089/2551

27 พ.ย. 51
การปรับลดแนวโน้มของระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

ข่าวที่ 088/2551

19 พ.ย. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวที่ 087/2551

18 พ.ย. 51
โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม
 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2551

ข่าวที่ 086/2551

17 พ.ย. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2551
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551) และปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

ข่าวที่ 085/2551

14 พ.ย. 51
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551) และปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
การปรับกำหนดการยื่นคำขออนุญาตและแนวทางการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ของคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

ข่าวที่ 084/2551

13 พ.ย. 51
การปรับกำหนดการยื่นคำขออนุญาตและแนวทางการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ของคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุล
เงินบาทในประเทศไทย
 The Revision of the Submission Period and the Prioritization of the Applications to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand

No.   084/2551

13 Nov. 08
The Revision of the Submission Period and the Prioritization of the Applications to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 15

ข่าวที่ 083/2551

12 พ.ย. 51
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 15
รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2551

ข่าวที่ 082/2551

10 พ.ย. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2551
                               
   
 เดือนตุลาคม 2551  
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเอส เอ็ม แอล (SML)

ข่าวที่ 081/2551

31 ต.ค. 51
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และเอส เอ็ม แอล (SML)
การกำหนดจำนวนเงินคุ้มครองเงินฝาก

ข่าวที่ 080/2551

28 ต.ค. 51
การกำหนดจำนวนเงินคุ้มครองเงินฝาก
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2551และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

ข่าวที่ 079/2551

22 ต.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2551และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2551

ข่าวที่ 078/2551

16 ต.ค. 51
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2551
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกันยายน 2551 และตลอดปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

ข่าวที่ 077/2551

15 ต.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกันยายน 2551 และตลอดปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ข่าวที่ 076/2551

14 ต.ค. 51
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
การจัดงาน ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar

ข่าวที่ 075/2551

8 ต.ค. 51
การจัดงาน ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน

ข่าวที่ 074/2551

8 ต.ค. 51
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
รายได้รัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

ข่าวที่ 073/2551

8 ต.ค. 51
รายได้รัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในนามประเทศไทย

ข่าวที่ 072/2551

8 ต.ค. 51
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในนามประเทศไทย
       
เดือนกันยายน 2551  
กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข่าวที่ 071/2551

26 ก.ย. 51
กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ข่าวที่ 070/2551

23 ก.ย. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2552

ข่าวที่ 069/2551

15 ก.ย. 51
ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2552
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2551 และในช่วง 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - สิงหาคม 2551)

ข่าวที่ 068/2551

15 ก.ย. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2551 และในช่วง 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - สิงหาคม 2551)
หลักเกณฑ์การค้ำประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง

ข่าวที่ 067/2551

11 ก.ย. 51
หลักเกณฑ์การค้ำประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12

ข่าวที่ 066/2551

11 ก.ย. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2551 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 065/2551

8 ก.ย. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2551 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
       
เดือนสิงหาคม 2551   
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

ข่าวที่ 064/2551

21 ส.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และในช่วง 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กรกฎาคม 2551)

ข่าวที่ 063/2551

15 ส.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และในช่วง 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กรกฎาคม 2551)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11

ข่าวที่ 062/2551

13 ส.ค. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 061/2551

11 ส.ค. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2551 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2551) และในช่วง 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551) ปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 060/2551

4 ส.ค. 51
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2551) และในช่วง 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551) ปีงบประมาณ 2551
       
เดือนกรกฎาคม 2551  
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

ข่าวที่ 059/2551

29 ก.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3% สำหรับผลประกอบการครึ่งปี 2551 ( 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2551)

ข่าวที่ 058/2551

28 ก.ค. 51
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3% สำหรับผลประกอบการครึ่งปี 2551 ( 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2551)
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2551 และในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551)”

ข่าวที่ 057/2551

15 ก.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2551 และในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 – มิถุนายน 2551)
ออกพันธบัตรออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงในงาน “มหกรรมมั่นใจไทยแลนด์ ดีแน่ ถูกแน่ เพื่อคนไทย”

ข่าวที่ 056/2551

14 ก.ค. 51
ออกพันธบัตรออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงในงาน “มหกรรมมั่นใจไทยแลนด์ ดีแน่ ถูกแน่ เพื่อคนไทย”
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2551 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 055/2551

8 ก.ค. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2551 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2551

ข่าวที่ 054/2551

1 ก.ค. 51
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2551
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand in the Second Half of 2008

No.054/2008

1Jul 08
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand in the Second Half of 2008
       
เดือนมิถุนายน 2551  
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

ข่าวที่ 053/2551

27 มิ.ย. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2551
ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลุ่ม G8 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 8

ข่าวที่ 052/2551

20 มิ.ย. 51
ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลุ่ม G8 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 8
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2551และในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - พฤษภาคม 2551)

ข่าวที่ 051/2551

16 มิ.ย. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2551และในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - พฤษภาคม 2551)
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor's

ข่าวที่ 050/2551

13 มิ.ย. 51
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor's
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9

ข่าวที่ 049/2551

12 มิ.ย. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2551 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 048/2551

9 มิ.ย. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2551 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมัน E 85

ข่าวที่ 047/2551

3 มิ.ย. 51
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมัน E 85
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 2/2551

ข่าวที่ 046/2551

3 มิ.ย. 51
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 2/2551
       
เดือนพฤษภาคม 2551  
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค

ข่าวที่ 045/2551

29 พ.ค. 51
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings

ข่าวที่ 044/2551

26 พ.ค. 51
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings
FITCH AFFIRMS THAILAND'S SOVEREIGN RATING AT 'BBB+'

No. 044/2008

26 May 08
FITCH AFFIRMS THAILAND'S SOVEREIGN RATING AT 'BBB+'
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ข่าวที่ 043/2551

26 พ.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนเมษายน 2551 และในช่วง 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 - เมษายน 2551)

ข่าวที่ 042/2551

15 พ.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนเมษายน 2551 และในช่วง 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 - เมษายน 2551)
คลังออกซามูไรบอนด์ 55,000 ล้านเยน

ข่าวที่ 041/2551

14 พ.ค. 51
คลังออกซามูไรบอนด์ 55,000 ล้านเยน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8

ข่าวที่ 040/2551

13 พ.ค. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 41

ข่าวที่ 039/2551

13 พ.ค. 51
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 41
รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2551 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 038/2551 

8 พ.ค. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2551 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)

ข่าวที่ 037/2551 

6 พ.ค. 51
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2551) และในช่วงครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ 2551

ข่าวที่ 036/2551 

2 พ.ค. 51
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2551) และในช่วงครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551) ปีงบประมาณ 2551
คลังหนุนนโยบายนายกฯ ใช้ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ให้เกษตรกรเช่า

ข่าวที่ 035/2551 

1 พ.ค. 51
คลังหนุนนโยบายนายกฯ ใช้ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ให้เกษตรกรเช่า
       
เดือนเมษายน 2551  
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

ข่าวที่ 034/2551 

28 เม.ย. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยครั้งที่ 1/2551

ข่าวที่ 033/2551 

23 เม.ย. 51
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยครั้งที่ 1/2551
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

ข่าวที่ 032/2551 

22 เม.ย. 51
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี) ตรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่ 031/2551

21 เม.ย. 51
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี) ตรวจพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2551 และในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551)

ข่าวที่ 030/2551 

17 เม.ย. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2551 และในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 77 ข่าวที่ 029/2551 
17 เม.ย. 51
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 77
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2551 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 ข่าวที่ 028/2551 
11 เม.ย. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2551 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
รมช.คลัง สั่งพิจารณาช่วยลูกจ้างประจำค่าจ้างตัน ข่าวที่ 027/2551 
11 เม.ย. 51
รมช.คลัง สั่งพิจารณาช่วยลูกจ้างประจำค่าจ้างตัน
กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล ข่าวที่ 026/2551 
11 เม.ย. 51
กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาล
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7 ข่าวที่ 025/2551 
10 เม.ย. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย ข่าวที่ 024/2551 
8 เม.ย. 51
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย
การออกพันธบัตรสกุลเงินเยน (Samurai Bond) วงเงิน 55,000 ล้านเยน ของกระทรวงการคลัง  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 3 เม.ย.51 ข่าวที่ 023/2551 
3 เม.ย. 51
การออกพันธบัตรสกุลเงินเยน (Samurai Bond) วงเงิน 55,000 ล้านเยน ของกระทรวงการคลัง
มาตรการเงินทุนเพื่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 1 เม.ย.51 ข่าวที่ 022/2551 
1 เม.ย. 51
มาตรการเงินทุนเพื่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก
       
เดือนมีนาคม 2551  
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 27 มี.ค 51 ข่าวที่ 021/2551 
27 มี.ค. 51
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 30  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 26 มี.ค 51 ข่าวที่ 020/2551 
26 มี.ค. 51
การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น
ครั้งที่ 30
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 24 มี.ค 51 ข่าวที่ 019/2551 
24 มี.ค. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2551
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 17 มี.ค 51 ข่าวที่ 018/2551 
17 มี.ค. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551)
กระทรวงคลัง เร่งพัฒนาที่ราชพัสดุ หนุนใช้เหรียญกษาปณ์กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มค่าทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 13 มี.ค 51 ข่าวที่ 017/2551 
13 มี.ค. 51
กระทรวงคลัง เร่งพัฒนาที่ราชพัสดุ หนุนใช้เหรียญกษาปณ์กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มค่าทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 13 มี.ค 51 ข่าวที่ 016/2551 
13 มี.ค. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 12 มี.ค 51 ข่าวที่ 015/2551 
12 มี.ค. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 4 มี.ค 51 ข่าวที่ 014/2551 
4 มี.ค. 51
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2551  
การยกเลิกมาตรการกันสำรอง 30%  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 51 ข่าวที่ 013/2551 
29 ก.พ. 51
การยกเลิกมาตรการกันสำรอง 30%
การปรับเพิ่มแนวโน้มเครดิต (Rating Outlook) ของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 51 ข่าวที่ 012/2551 
27 ก.พ. 51
การปรับเพิ่มแนวโน้มเครดิต (Rating Outlook) ของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 51 ข่าวที่ 011/2551 
25 ก.พ. 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมกราคม 2551 และในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551) เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 51 ข่าวที่ 010/2551 
15 ก.พ. 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมกราคม 2551 และในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2551(ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 51 ข่าวที่ 009/2551 
13 ก.พ. 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2551 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 51 ข่าวที่ 008/2551 
11 ก.พ. 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2551 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551
       
 เดือนมกราคม 2551  
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) ประจำปีงบประมาณ 2551 เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 51 ข่าวที่ 007/2551 
30 ม.ค 51
ฐานะการคลังตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) ประจำปีงบประมาณ 2551
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 51 ข่าวที่ 006/2551 
24 ม.ค 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 4% รวมปี 2550 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 7.0% เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 51 ข่าวที่ 005/2551 
22 ม.ค 51
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 4% รวมปี 2550 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 7.0%
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2550 และในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550)  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 51 ข่าวที่ 004/2551 
15 ม.ค 51
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2550 และในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 51 ข่าวที่ 003/2551 
11 ม.ค 51
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 51 ข่าวที่ 002/2551 
11 ม.ค 51
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2550 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551  เผยแพร่โดย : วิชชุดา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 51 ข่าวที่ 001/2551 
8 ม.ค 51
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2550 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541