แถลงข่าว ปี 2552


เดือนธันวาคม 2552
                                 
   
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553 "กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2552 สูงกว่าคาดการณ์ และเข้าสู่แดนบวกในปี 2553"

ข่าวที่ 184/2552

28 ธ.ค. 52

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553 "กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2552 สูงกว่าคาดการณ์ และเข้าสู่แดนบวกในปี 2553"
Thailand's Economic Projection for 2009 and 2010 The Ministry of Finance made an upward revision of Thailand's Economic Projection for 2009 and 2010, with higher-than-expected growth and an expansion in 2010

No.   184/2009

28 Dec 09

Thailand's Economic Projection for 2009 and 2010 The Ministry of Finance made an upward revision of Thailand's Economic Projection for 2009 and 2010, with higher-than-expected growth and an expansion in 2010
The Establishment of the Chiang Mai Initiative Multilateralization

No.   183/2009

28 Dec 09

The Establishment of the Chiang Mai Initiative Multilateralization
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 182/2552

22 ธ.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ข่าวที่ 181/2552

22 ธ.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552
นักวิชาการสุราให้ข้อมูลผลวิจัย จากการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข่าวที่ 180/2552

21 ธ.ค. 52

นักวิชาการสุราให้ข้อมูลผลวิจัย จากการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเยี่ยมส่งผลงบลงทุนปี 53 สูงกว่าเป้าถึงร้อยละ 6.11

ข่าวที่ 179/2552

21 ธ.ค. 52

มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเยี่ยมส่งผลงบลงทุนปี 53 สูงกว่าเป้าถึงร้อยละ 6.11
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2552 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 178/2552

17 ธ.ค. 52

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2552 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
คลังผ่อนปรนระเบียบ e-auction สำหรับงานก่อสร้าง ยาและสินค้าเทคโนโลยี

ข่าวที่ 177/2552

17 ธ.ค. 52

คลังผ่อนปรนระเบียบ e-auction สำหรับงานก่อสร้าง ยาและสินค้าเทคโนโลยี
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

ข่าวที่ 176/2552

15 ธ.ค. 52

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
ประชาชนนับแสนร่วมพิธีปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลางอย่างยิ่งใหญ่ ต่างอิ่มเอมประทับใจถนนแห่งความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี

ข่าวที่ 175/2552

13 ธ.ค. 52

ประชาชนนับแสนร่วมพิธีปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลางอย่างยิ่งใหญ่ ต่างอิ่มเอมประทับใจถนนแห่งความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี
บัญชีกลางศึกษาจ่ายตรงเบี้ยยังชีพและค่าตอบแทน อสม.

ข่าวที่ 174/2552

11 ธ.ค. 52

บัญชีกลางศึกษาจ่ายตรงเบี้ยยังชีพและค่าตอบแทน อสม.
รัฐบาลประกาศขยายเวลาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถึง 13 ธันวาคม ตอบรับเสียงเรียกร้องประชาชน

ข่าวที่ 173/2552

9 ธ.ค. 52

รัฐบาลประกาศขยายเวลาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถึง 13 ธันวาคม ตอบรับเสียงเรียกร้องประชาชน
รัฐบาลประกาศขยายเวลาการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถึง 9 ธันวาคม ตอบรับเสียงเรียกร้องประชาชน

ข่าวที่ 172/2552

7 ธ.ค. 52

รัฐบาลประกาศขยายเวลาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถึง 9 ธันวาคม ตอบรับเสียงเรียกร้องประชาชน
ปิดถนนราชดำเนินกลาง ให้เป็นถนนแห่งความสุขประชาชนทั่วสารทิศร่วมชมแสงสีเสียงอลังการ ร่วมส่งความสุขถวายในหลวง

ข่าวที่ 171/2552

3 ธ.ค. 52

ปิดถนนราชดำเนินกลาง ให้เป็นถนนแห่งความสุขประชาชนทั่วสารทิศร่วมชมแสงสีเสียงอลังการ ร่วมส่งความสุขถวายในหลวง
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)

ข่าวที่ 170/2552

3 ธ.ค. 52

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

ข่าวที่ 169/2552

3 ธ.ค. 52

การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
การจัดสัมมนา หัวข้อ AFD Financial Products for Climate Change Mitigation and Sustainable Decentralization in Thailand

ข่าวที่ 168/2552

2 ธ.ค. 52

การจัดสัมมนา หัวข้อ “AFD Financial Products for Climate Change Mitigation and Sustainable Decentralization in Thailand”
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างเป็นทางการ (Formal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM+3) width=

ข่าวที่ 167/2552

1 ธ.ค. 52

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างเป็นทางการ (Formal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM+3)
                       

 
เดือนพฤศจิกายน 2552
คลังนำทัพ เนรมิตราชดำเนินกลางให้เป็น ถนนแห่งความสุขของคนไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา width=

ข่าวที่ 166/2552

27 พ.ย. 52

คลังนำทัพ เนรมิตราชดำเนินกลางให้เป็น"ถนนแห่งความสุขของคนไทย" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา
ร่างคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs (PPP Guidelines)

ข่าวที่ 165/2552

24 พ.ย. 52

ร่างคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs (PPP Guidelines)
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2552

ข่าวที่ 164/2552

20 พ.ย. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2552
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ข่าวที่ 163/2552

20 พ.ย. 52

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์

ข่าวที่ 162/2552

16 พ.ย. 52

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์
ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

ข่าวที่ 161/2552

11 พ.ย. 52

ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2552

ข่าวที่ 160/2552

11 พ.ย. 52

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2552
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของ G-20 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2552 ณ เซนต์แอนดรูส์ สหราชอาณาจักร

ข่าวที่ 159/2552

11 พ.ย. 52

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของ G-20 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2552
ณ เซนต์แอนดรูส์ สหราชอาณาจักร
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ข่าวที่ 158/2552

11 พ.ย. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
งบไทยเข้มแข็งเดือนแรกเบิกแล้ว 30,574 ล้านบาท

ข่าวที่ 157/2552

1 พ.ย. 52

งบไทยเข้มแข็งเดือนแรกเบิกแล้ว 30,574 ล้านบาท
 
เดือนตุลาคม 2552
สมาคมสปาไทยขอบคุณกระทรวงการคลังที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา

ข่าวที่ 156/2552

28 ต.ค. 52

สมาคมสปาไทยขอบคุณกระทรวงการคลังที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 155/2552

26 ต.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2552
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ข่าวที่ 154/2552

22 ต.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552
การอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ข่าวที่ 153/2552

21 ต.ค. 52

การอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
การประกวดผลงาน นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 2552 MOF Innovation Awards 2009

ข่าวที่ 152/2552

20 ต.ค. 52

การประกวดผลงาน "นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 2552" MOF Innovation Awards 2009
รายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 151/2552

16 ต.ค. 52

รายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2552
คลังแก้ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการรองรับการเบิกจ่ายปี 2553

ข่าวที่ 150/2552

15 ต.ค. 52

คลังแก้ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการรองรับการเบิกจ่ายปี 2553
ไทยประกาศสนับสนุนการปฏิรูปธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ข่าวที่ 149/2552

15 ต.ค. 52

ไทยประกาศสนับสนุนการปฏิรูปธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ธนาคารโลกสนับสนุนไทยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ข่าวที่ 148/2552

15 ต.ค. 52

ธนาคารโลกสนับสนุนไทยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
คลังพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา

ข่าวที่ 147/2552

14 ต.ค. 52

คลังพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา
คลังสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอกัลยานิวัฒนา

ข่าวที่ 146/2552

14 ต.ค. 52

คลังสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอกัลยานิวัฒนา
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

ข่าวที่ 145/2552

13 ต.ค. 52

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2552

ข่าวที่ 144/2552

9 ต.ค. 52

กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2552
คลังปรับปรุงระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ข่าวที่ 143/2552

8 ต.ค. 52

คลังปรับปรุงระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
คลังเดินหน้าแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

ข่าวที่ 142/2552

7 ต.ค. 52

คลังเดินหน้าแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
คลังผ่อนคลายระเบียบ e - auction เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณปี 53

ข่าวที่ 141/2552

6 ต.ค. 52

คลังผ่อนคลายระเบียบ e - auction เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณปี 53
คลังเพิ่มสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวที่ 140/2552

5 ต.ค. 52

คลังเพิ่มสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่ 139/2552

2 ต.ค. 52

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เดือนกันยายน 2552
กระทรวงการคลังผลักดันการเพิ่มเงินและลดความยุ่งยากสำหรับผู้รับบำนาญ

ข่าวที่ 138/2552

30 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังผลักดันการเพิ่มเงินและลดความยุ่งยากสำหรับผู้รับบำนาญ
กระทรวงการคลังแก้หลักเกณฑ์การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

ข่าวที่ 137/2552

30 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังแก้หลักเกณฑ์การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ในช่วง 11 เดือนแรก (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552) ปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 136/2552

30 ก.ย. 52

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ในช่วง 11 เดือนแรก (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552) ปีงบประมาณ 2552
 กระทรวงการคลังเสนอมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบ ปี 53

ข่าวที่ 135/2552

29 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังเสนอมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบ ปี 53
 ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ข่าวที่ 134/2552

29 ก.ย. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553

ข่าวที่ 133/2552

28 ก.ย. 52

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553
 กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขกฎหมายจ่ายเงินช่วยโครงการเออรี่ ปี 53

ข่าวที่ 132/2552

24 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขกฎหมายจ่ายเงินช่วยโครงการเออรี่ ปี 53
 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2552 และในช่วง 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552)

ข่าวที่ 131/2552

22 ก.ย. 52

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552) และในช่วง 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552) ปีงบประมาณ 2552
 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2552 และในช่วง 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552)

ข่าวที่ 130/2552

21 ก.ย. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2552 และในช่วง 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552)
 กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายงบไทยเข้มแข็ง 14,500 ล้านบาท ในเดือน ก.ย.52 นี้

ข่าวที่ 129/2552

21 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายงบไทยเข้มแข็ง 14,500 ล้านบาท ในเดือน ก.ย.52 นี้
กระทรวงการคลังคุมเข้มข้าราชการเบิกค่านวดผิดระเบียบ

ข่าวที่ 128/2552

21 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังคุมเข้มข้าราชการเบิกค่านวดผิดระเบียบ
กระทรวงการคลังเร่งลูกจ้างประจำที่เลือกรับบำนาญรายเดือนให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงโดยด่วน

ข่าวที่ 127/2552

21 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังเร่งลูกจ้างประจำที่เลือกรับบำนาญรายเดือนให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงโดยด่วน
การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่

ข่าวที่ 126/2552

18 ก.ย. 52

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่
กระทรวงการคลังคาดว่าการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2552 เป็นไปตามเป้าหมาย

ข่าวที่ 125/2552

18 ก.ย. 52

กระทรวงการคลังคาดว่าการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2552 เป็นไปตามเป้าหมาย
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2552 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 124/2552

14 ก.ย. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2552 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
คลัง หาช่องทางเปิดตลาดภาครัฐในต่างประเทศ

ข่าวที่ 123/2552

3 ก.ย. 52

"คลัง" หาช่องทางเปิดตลาดภาครัฐในต่างประเทศ
พิธีเปิดแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ข่าวที่ 122/2552

2 ก.ย. 52

พิธีเปิดแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2552

ข่าวที่ 121/2552

2 ก.ย. 52

การกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2552
คลังออกประกาศคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่ 2)

ข่าวที่ 120/2552

2 ก.ย. 52

คลังออกประกาศคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่ 2)
 
เดือนสิงหาคม 2552
คลังสนับสนุนการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษทหารเกณฑ์

ข่าวที่ 119/2552

31 ส.ค. 52

คลังสนับสนุนการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษทหารเกณฑ์
คลังเตรียมเจาะตลาดภาครัฐของ EU ช่วยผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดภาครัฐระหว่างประเทศ

ข่าวที่ 118/2552

27 ส.ค. 52

คลังเตรียมเจาะตลาดภาครัฐของ EU ช่วยผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดภาครัฐระหว่างประเทศ
เปิดตัวสินเชื่อ Fast Track

ข่าวที่ 117/2552

25 ส.ค. 52

เปิดตัวสินเชื่อ Fast Track
การยกเว้นภาษีแอร์

ข่าวที่ 116/2552

25 ส.ค. 52

การยกเว้นภาษีแอร์
มาตรการกระตุ้นการเบิกจ่าย 2 เดือนสุดท้ายปี 2552 และเตรียมการสำหรับปี 2553

ข่าวที่ 115/2552

24 ส.ค. 52

มาตรการกระตุ้นการเบิกจ่าย 2 เดือนสุดท้ายปี 2552 และเตรียมการสำหรับปี 2553
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เห็นด้วยกับโครงการการลงทุนของประเทศไทย

ข่าวที่ 114/2552

24 ส.ค. 52

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เห็นด้วยกับโครงการการลงทุนของประเทศไทย
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ให้บำนาญลูกจ้างประจำ

ข่าวที่ 113/2552

24 ส.ค. 52

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ให้บำนาญลูกจ้างประจำ
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

ข่าวที่ 112/2552

21 ส.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
การประกาศผลการวิเคราะห์เครดิตของประเทศไทย ในรูปแบบ ASEAN Scale Rating โดยบริษัท Standard & Poor's

ข่าวที่ 111/2552

19 ส.ค. 52

การประกาศผลการวิเคราะห์เครดิตของประเทศไทย ในรูปแบบ ASEAN Scale Rating โดยบริษัท Standard & Poor's
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และในช่วง 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กรกฎาคม 2552)

ข่าวที่ 110/2552

19 ส.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และในช่วง 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กรกฎาคม 2552)
กระทรวงการคลังพัฒนาระบบ e-GP บริการแบบ One Stop Service

ข่าวที่ 109/2552

18 ส.ค. 52

กระทรวงการคลังพัฒนาระบบ e-GP บริการแบบ One Stop Service
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางปี เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 72.79

ข่าวที่ 108/2552

17 ส.ค. 52

รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางปี เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 72.79
กระทรวงการคลังเร่งธนาคารอิสลามปล่อยสินเชื่อค้างท่อ

ข่าวที่ 107/2552

17 ส.ค. 52

กระทรวงการคลังเร่งธนาคารอิสลามปล่อยสินเชื่อค้างท่อ
กระทรวงการคลัง เร่งรัด EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อใหม่ 37,200 ล้านบาท

ข่าวที่ 106/2552

13 ส.ค. 52

กระทรวงการคลัง เร่งรัด EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อใหม่ 37,200 ล้านบาท
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 105/2552

11 ส.ค. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2552 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
คลังสนับสนุนการจ่ายเช็คช่วยชาติผู้ประกันตนที่อยู่ต่างประเทศ

ข่าวที่ 104/2552

11 ส.ค. 52

คลังสนับสนุนการจ่ายเช็คช่วยชาติผู้ประกันตนที่อยู่ต่างประเทศ
คลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปีที่ 2

ข่าวที่ 103/2552

10 ส.ค. 52

คลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปีที่ 2
กระทรวงการคลังวางระบบรองรับการเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง

ข่าวที่ 102/2552

10 ส.ค. 52

กระทรวงการคลังวางระบบรองรับการเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง
การขับเคลื่อนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

ข่าวที่ 101/2552

5 ส.ค. 52

การขับเคลื่อนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
คลังเตรียมยุบเลิกทุนหมุนเวียนที่หมดความจำเป็น

ข่าวที่ 100/2552

3 ส.ค. 52

คลังเตรียมยุบเลิกทุนหมุนเวียนที่หมดความจำเป็น
 
เดือนกรกฎาคม 2552
กระทรวงการคลังเร่งใช้จ่ายงบไตรมาสสุดท้าย และติดตามผลเบิกจ่ายทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด

ข่าวที่ 099/2552

29 ก.ค. 52

กระทรวงการคลังเร่งใช้จ่ายงบไตรมาสสุดท้าย และติดตามผลเบิกจ่ายทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด
กระทรวงการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ข่าวที่ 098/2552

28 ก.ค. 52

กระทรวงการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสำหรับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) มอบสรรพสามิตดำเนินการเข้มงวดปราบปรามสุรา บุหรี่ เถื่อนตามแนวชายแดน ภายหลังโครงการ Family Day Say No

ข่าวที่ 097/2552

24 ก.ค. 52

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) มอบสรรพสามิตดำเนินการเข้มงวดปราบปรามสุรา บุหรี่ เถื่อนตามแนวชายแดน ภายหลังโครงการ Family Day Say No
คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณประชุมจัดสรรเงินกว่า 29,062 ล้านบาท ให้แก่ อปท.ทั่วประเทศ

ข่าวที่ 096/2552

23 ก.ค. 52

คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณประชุมจัดสรรเงินกว่า 29,062 ล้านบาท ให้แก่ อปท.ทั่วประเทศ
มหกรรม ยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวที่ 095/2552

23 ก.ค. 52

มหกรรม "ยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลางปี 1.1 แสนล้านบาท

ข่าวที่ 094/2552

23 ก.ค. 52

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเร่งรัดเบิกจ่ายงบกลางปี 1.1 แสนล้านบาท
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

ข่าวที่ 093/2552

23 ก.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552
ผู้รับบำนาญเฮ! ปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. รับบำนาญขั้นต่ำ 6,000 บาท

ข่าวที่ 092/2552

22 ก.ค. 52

ผู้รับบำนาญเฮ! ปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. รับบำนาญขั้นต่ำ 6,000 บาท
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2552 และในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552)

ข่าวที่ 091/2552

22 ก.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2552 และในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - มิถุนายน 2552)
มหกรรม “ยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวที่ 090/2552

20 ก.ค. 52

มหกรรม “ยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การขอขยายระยะเวลานำส่งใบพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข่าวที่ 089/2552

17 ก.ค. 52

การขอขยายระยะเวลานำส่งใบพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กระทรวงการคลังสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรไทย

ข่าวที่ 088/2552

16 ก.ค. 52

กระทรวงการคลังสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรไทย
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2552 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 087/2552

16 ก.ค. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2552 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ และการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค

ข่าวที่ 086/2552

16 ก.ค. 52

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ และการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค
 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ข่าวที่ 084/2552

9 ก.ค. 52

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผลการประชุมระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แผนไทยเข้มแข็ง”

ข่าวที่ 083/2552

4 ก.ค. 52

ผลการประชุมระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แผนไทยเข้มแข็ง”
การประชุมระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง แผนไทยเข้มแข็ง

ข่าวที่ 082/2552

2 ก.ค. 52

การประชุมระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง "แผนไทยเข้มแข็ง"
รมว.คลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตาม แผนปฏิบัติการ : ไทยเข้มแข็ง 2555 จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวที่ 081/2552

2 ก.ค. 52

รมว.คลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตาม "แผนปฏิบัติการ : ไทยเข้มแข็ง 2555" จ.สุราษฎร์ธานี
รมช. เร่งพิจารณาการเบิกค่ายาประเภทวิตามินและยาสมุนไพรด่วน

ข่าวที่ 080/2552

1 ก.ค. 52

รมช. เร่งพิจารณาการเบิกค่ายาประเภทวิตามินและยาสมุนไพรด่วน
 
เดือนมิถุนายน 2552
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552)

ข่าวที่ 079/2552

30 มิ.ย. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และในช่วง 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552)
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข่าวที่ 078/2552

26 มิ.ย. 52

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 4

ข่าวที่ 077/2552

25 มิ.ย. 52

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 4
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552

ข่าวที่ 076/2552

25 มิ.ย. 52

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552
Thailand's Economic Projection for 2009 (As of June 2009)

ี่ No. 076/2009

25 Jun. 09

Thailand's Economic Projection for 2009 (As of June 2009)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

ข่าวที่ 075/2552

23 มิ.ย. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 074/2552

23 มิ.ย. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2552 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
การสนับสนุนสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการ Islamic Micro Finance

ข่าวที่ 073/2552

5 มิ.ย. 52

การสนับสนุนสินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการ Islamic Micro Finance
กระทรวงการคลังสนองนโยบายรัฐบาล เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

ข่าวที่ 072/2552

1 มิ.ย. 52

กระทรวงการคลังสนองนโยบายรัฐบาล เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
 
เดือนพฤษภาคม 2552
การติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับบำนาญเพื่อเพิ่มช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวที่ 071/2552

28 พ.ค. 52

การติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับบำนาญเพื่อเพิ่มช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังวางระบบข้อมูลออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

ข่าวที่ 070/2552

27 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังวางระบบข้อมูลออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ข่าวที่ 069/2552

25 พ.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
กระทรวงการคลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีได้ 47,727 ล้านบาท

ข่าวที่ 068/2552

21 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกลางปีได้ 47,727 ล้านบาท
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนเมษายน 2552 และในช่วง 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - เมษายน 2552)

ข่าวที่ 067/2552

20 พ.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนเมษายน 2552 และในช่วง 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - เมษายน 2552)
กระทรวงการคลังเตือนภัยประชาชนกรณีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ

ข่าวที่ 066/2552

19 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังเตือนภัยประชาชนกรณีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ
รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2552 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 065/2552

15 พ.ค. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2552 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังกวดขัน การกักตุน ขายเกินราคาและลักลอบนำเข้า สุรา-บุหรี่

ข่าวที่ 064/2552

15 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังกวดขัน การกักตุน ขายเกินราคาและลักลอบนำเข้า สุรา-บุหรี่
กระทรวงการคลังสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปี 52

ข่าวที่ 063/2552

14 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปี 52
กระทรวงการคลังสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก

ข่าวที่ 062/2552

13 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวที่ 061/2552

7 พ.ค. 52

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การดำเนินการกรณีการทุจริตของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวที่ 060/2552

6 พ.ค. 52

การดำเนินการกรณีการทุจริตของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
แผนปฏิบัติการ: ไทยเข้มแข็ง 2555

ข่าวที่ 059/2552

6 พ.ค. 52

แผนปฏิบัติการ: ไทยเข้มแข็ง 2555
กระทรวงการคลังชี้แจงฐานะเงินคงคลังไม่มีปัญหา

ข่าวที่ 058/2552

6 พ.ค. 52

กระทรวงการคลังชี้แจงฐานะเงินคงคลังไม่มีปัญหา
 
เดือนเมษายน 2552
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน +3 ครั้งที่ 12  และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 42

ข่าวที่ 057/2552

30 เม.ย. 52

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน +3 ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 42
มาตรการสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ข่าวที่ 056/2552

28 เม.ย. 52

มาตรการสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงการคลังสรุปผลการรับเช็คช่วยชาติ

ข่าวที่ 055/2552

27 เม.ย. 52

กระทรวงการคลังสรุปผลการรับเช็คช่วยชาติ
สรุปผลการจัดงานกระทรวงการคลังพบนักลงทุนต่างชาติ และการประชุมร่วมกับธนาคารโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวที่ 054/2552

27 เม.ย. 52

สรุปผลการจัดงานกระทรวงการคลังพบนักลงทุนต่างชาติ และการประชุมร่วมกับธนาคารโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

ข่าวที่ 053/2552

27 เม.ย. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
สรุปผลการจัดงานกระทรวงการคลังพบนักลงทุนต่างชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

ข่าวที่ 052/2552

24 เม.ย. 52

สรุปผลการจัดงานกระทรวงการคลังพบนักลงทุนต่างชาติ ณ ประเทศอังกฤษ
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2552 และในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)

ข่าวที่ 051/2552

22 เม.ย. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2552 และในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552
(ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)
เรื่องการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

ข่าวที่ 050/2552

21 เม.ย. 52

เรื่องการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2552 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 049/2552

20 เม.ย. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2552 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
แถลงข่าวการถอนการเฝ้าระวังระดับเครดิตที่เป็นลบ (Credit Monitor (Negative)) ของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)

ข่าวที่ 048/2552

7 เม.ย. 52

แถลงข่าวการถอนการเฝ้าระวังระดับเครดิตที่เป็นลบ (Credit Monitor (Negative)) ของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)

ข่าวที่ 047/2552

7 เม.ย. 52

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM+3)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM)

ข่าวที่ 046/2552

7 เม.ย. 52

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFDM)
คลังหาแนวทางแก้ปัญหาข้าราชการเป็นหนูลองยา

ข่าวที่ 045/2552

2 เม.ย. 52

คลังหาแนวทางแก้ปัญหาข้าราชการเป็นหนูลองยา
การจัดการประชุม Debt Management Forum

ข่าวที่ 044/2552

2 เม.ย. 52

การจัดการประชุม Debt Management Forum
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2552

ข่าวที่ 043/2552

1 เม.ย. 52

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2552
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 2552

ข่าวที่ 042/2552

1 เม.ย. 52

กระทรวงการคลังเสนอมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 2552
 
เดือนมีนาคม 2552
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ข่าวที่ 041/2552

30 มี.ค. 52

การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
กระทรวงการคลังผลักดันการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ

ข่าวที่ 040/2552

30 มี.ค. 52

กระทรวงการคลังผลักดันการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs ครั้งที่1/2552

ข่าวที่ 039/2552

27 มี.ค. 52

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs ครั้งที่1/2552
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (The 13th ASEAN Finance Ministers' Meeting and related meetings)

ข่าวที่ 038/2552

26 มี.ค. 52

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (The 13th ASEAN Finance Ministers' Meeting and related meetings)
การจัดการประชุม Debt Management Forum

ข่าวที่ 037/2552

25 มี.ค. 52

การจัดการประชุม Debt Management Forum
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552

ข่าวที่ 036/2552

25 มี.ค. 52

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552
Thailand's Economic Projection for 2009 (As of March 2009)

No. 036/2009

25 Mar.09

Thailand's Economic Projection for 2009 (As of March 2009)
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2552

ข่าวที่ 035/2552

25 มี.ค. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2552
การให้บริการของกระทรวงการคลัง การเคหะแห่งชาติ และสถาบันการเงินในงานไทยรวมพลัง กู้เศรษฐกิจชาติ

ข่าวที่ 034/2552

24 มี.ค. 52

การให้บริการของกระทรวงการคลัง การเคหะแห่งชาติ และสถาบันการเงินในงานไทยรวมพลัง กู้เศรษฐกิจชาติ
กระทรวงการคลังชี้แจงการคัดเลือก ธ .กรุงเทพ พิมพ์เช็คช่วยชาติโปร่งใส

ข่าวที่ 033/2552

24 มี.ค. 52

กระทรวงการคลังชี้แจงการคัดเลือก ธ .กรุงเทพ พิมพ์เช็คช่วยชาติโปร่งใส
กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวที่ 032/2552

20 มี.ค. 52

กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552)

ข่าวที่ 031/2552

16 มี.ค. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และในช่วง 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552)
งานสัมมนานานาชาติ เรื่อง Future of Carbon Finance in Thailand: CDM Projects, Post - Kyoto Protocol

ข่าวที่ 030/2552

16 มี.ค. 52

งานสัมมนานานาชาติ เรื่อง Future of Carbon Finance in Thailand: CDM Projects, Post - Kyoto Protocol
กระทรวงการคลังเร่งเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553

ข่าวที่ 029/2552

12 มี.ค. 52

กระทรวงการคลังเร่งเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553
กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวที่ 028/2552

10 มี.ค. 52

กรอบการเจรจากู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 027/2552

10 มี.ค. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2552
คำแถลงข่าวการยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)

ข่าวที่ 026/2552

26 ก.พ. 52

คำแถลงข่าวการยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)
แนวทางการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)

ข่าวที่ 025/2552

25 ก.พ. 52

แนวทางการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2 width=

ข่าวที่ 024/2552

25 ก.พ. 52

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 2
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข่าวที่ 023/2552

25 ก.พ. 52

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2551) ประจำปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 022/2552

24 ก.พ. 52

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2551) ประจำปีงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข่าวที่ 021/2552

19 ก.พ. 52

กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
กระทรวงการคลังเร่งปล่อยสินเชื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยนักศึกษามุสลิม

ข่าวที่ 020/2552

18 ก.พ. 52

กระทรวงการคลังเร่งปล่อยสินเชื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยนักศึกษามุสลิม
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมกราคม 2552 และในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552)

ข่าวที่ 019/2552

17 ก.พ. 52

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนมกราคม 2552 และในช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: Special AFMM+3)

ข่าวที่ 018/2552

13 ก.พ. 52

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: Special AFMM+3)
กระทรวงการคลังเร่งช่วยผู้ส่งออก ตั้งเป้า ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก 2 แสนล้านบาท

ข่าวที่ 017/2552

6 ก.พ. 52

กระทรวงการคลังเร่งช่วยผู้ส่งออก ตั้งเป้า ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก 2 แสนล้านบาท
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2552 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 016/2552

6 ก.พ. 52

รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2552 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552
กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณ

ข่าวที่ 015/2552

4 ก.พ. 52
กระทรวงการคลังเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณ
ประกาศหลักการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

ข่าวที่ 014/2552

3 ก.พ. 52
ประกาศหลักการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวที่ 013/2552

3 ก.พ. 52
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
เดือนมกราคม 2552
กระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 1,955 ล้านบาท สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข่าวที่ 012/2552

29 ม.ค. 52
กระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 1,955 ล้านบาท สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค

ข่าวที่ 011/2552

29 ม.ค. 52
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการและการจ้างที่ปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค
มาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

ข่าวที่ 010/2552

28 ม.ค. 52
มาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งประกาศจ่ายเงินปันผล 4.5% สำหรับผลประกอบการปี 2551 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551)

ข่าวที่ 009/2552

28 ม.ค. 52
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งประกาศจ่ายเงินปันผล 4.5% สำหรับผลประกอบการปี 2551 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551)
กระทรวงการคลังเร่งโครงการขนาดใหญ่กรมธนารักษ์ (Mega Treasury Projects)

ข่าวที่ 008/2552

23 ม.ค. 52
กระทรวงการคลังเร่งโครงการขนาดใหญ่กรมธนารักษ์ (Mega Treasury Projects)
ประกาศหลักการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

ข่าวที่ 007/2552

20 ม.ค. 52
ประกาศหลักการกู้เงิน Short term facility สำหรับรัฐวิสาหกิจ วงเงินไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

ข่าวที่ 006/2552

20 ม.ค. 52
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2551 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ข่าวที่ 005/2552

20 ม.ค. 52
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2551 และในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)

ข่าวที่ 004/2552

16 ม.ค. 52
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2551 และในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)
นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ. 2552

ข่าวที่ 003/2552

16 ม.ค. 52
นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ. 2552
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข่าวที่ 002/2552

9 ม.ค. 52
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during January - June 2009

No.   002/2009

9 Jan. 09
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during January - June 2009
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2551 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552

ข่าวที่ 001/2552

7 ม.ค. 52
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2551 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552

     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541