แถลงข่าว ปี 2553

เดือนธันวาคม 2553
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553 และ 2554 ''เศรษฐกิจไทยปี 53 คาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 7.8% และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 54'' width= ข่าวที่ 150/2553
28 ธ.ค. 53
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553 และ 2554 "เศรษฐกิจไทยปี 53 คาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 7.8% และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 54"
No. 150/2010
Dec 28,2010
Thailand's Economic Projection for 2010 and 2011 Thailand's Economic growth for 2010 could be as high as 7.8 percent, and a continual growth would follow in 2011
การชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) ให้แก่แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ ข่าวที่ 149/2553
27 ธ.ค. 53
การชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด (Prepayment) ให้แก่แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 ข่าวที่ 148/2553
21 ธ.ค. 53
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 147/2553
21 ธ.ค. 53
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2553 และช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 146/2553
20 ธ.ค. 53
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2553 และช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
กระทรวงการคลังมอบ ข่าวที่ 145/2553
19 ธ.ค. 53
กระทรวงการคลังมอบ "บัตรลดหนี้"ถึงมือประชาชน ในโครงการหนี้นอกระบบ พร้อมสิทธิประโยชน์เพื่อลูกหนี้วินัยดี
คลังปั้นหมอหนี้ 8.8 หมื่นคน เป็นพี่เลี้ยงแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ข่าวที่ 144/2553
19 ธ.ค. 53
คลังปั้นหมอหนี้ 8.8 หมื่นคน เป็นพี่เลี้ยงแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Standard & Poor's ข่าวที่ 143/2553
9 ธ.ค. 53
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Standard & Poor's
คลังเพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกกลุ่ม ข่าวที่ 142/2553
8 ธ.ค. 53
คลังเพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกกลุ่ม
คลัง จัดฟรีคอนเสิร์ต ข่าวที่ 141/2553
8 ธ.ค. 53
คลัง จัดฟรีคอนเสิร์ต "สร้างบ้านด้วยเพลง" หาเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานของไทยและธนาคารโลกปี 2553 ข่าวที่ 140/2553
3 ธ.ค. 53
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานของไทยและธนาคารโลกปี 2553
 
เดือนพฤศจิกายน 2553
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ข่าวที่ 138/2553
29 พ.ย. 53
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2553 ข่าวที่ 137/2553
19 พ.ย. 53
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2553
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2553 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 ข่าวที่ 136/2553
18 พ.ย. 53
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2553 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553
มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ข่าวที่ 135/2553
17 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ข่าวที่ 134/2553
17 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2553 ข่าวที่ 133/2553
12 พ.ย. 53
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2553
การจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ข่าวที่ 132/2553
10 พ.ย. 53
การจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
มาตรการภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ข่าวที่ 131/2553
9 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ข่าวที่ 130/2553
9 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข่าวที่ 129/2553
9 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน ข่าวที่ 128/2553
9 พ.ย. 53
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่ 127/2553
9 พ.ย. 53
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance Ministers' Meeting: Informal AFMM) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ข่าวที่ 126/2553
9 พ.ย. 53
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance Ministers' Meeting: Informal AFMM) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2553 และสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 ข่าวที่ 125/2553
2 พ.ย. 53
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2553 และสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 ข่าวที่ 124/2553
1 พ.ย. 53
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
 
เดือนตุลาคม 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 123/2553
28 ต.ค. 53
คำแถลงข่าวการประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 122/2553
21 ต.ค. 53
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2553
มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ข่าวที่ 121/2553
21 ต.ค. 53
มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2553 และสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 ข่าวที่ 120/2553
20 ต.ค. 53
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2553 และสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2553
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ ข่าวที่ 119/2553
19 ต.ค. 53
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ข่าวที่ 118/2553
19 ต.ค. 53
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ
ผลการหารือทวิภาคี ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2553 ข่าวที่ 117/2553
14 ต.ค. 53
ผลการหารือทวิภาคี ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2553
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 116/2553
13 ต.ค. 53
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2553 ข่าวที่ 115/2553
12 ต.ค. 53
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2553
คลังออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ข่าวที่ 114/2553
12 ต.ค. 53
คลังออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ข่าวที่ 113/2553
6 ต.ค. 53
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during October 1, 2010 - March 31, 2011
Oct 6,2010
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during October 1, 2010 - March 31, 2011
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2553 ข่าวที่ 112/2553
6 ต.ค. 53
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2553
 
เดือนกันยายน 2553
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 2 ข่าวที่ 111/2553
28 ก.ย. 53
การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 2
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553 และ 2554 คลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 53 เป็น 7.5% และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 54 ข่าวที่ 110/2553
27 ก.ย. 53
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553 และ 2554 "คลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 53 เป็น 7.5% และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 54"
คลังจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ข่าวที่ 109/2553
23 ก.ย. 53
คลังจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
การผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ข่าวที่ 108/2553
23 ก.ย. 53
การผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค ข่าวที่ 107/2553
22 ก.ย. 53
ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค
กระทรวงการคลังผลักดันสรรพสามิต ศุลกากรให้บริการนำเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ National Single Window ข่าวที่ 106/2553
21 ก.ย. 53
กระทรวงการคลังผลักดันสรรพสามิต ศุลกากรให้บริการนำเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ National Single Window
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 105/2553
20 ก.ย. 53
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
รมว.คลัง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นบค. รุ่นแรก ข่าวที่ 104/2553
17 ก.ย. 53
รมว.คลัง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นบค. รุ่นแรก
ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... ข่าวที่ 103/2553
14 ก.ย. 53
ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2553 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 102/2553
14 ก.ย. 53
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2553 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
คลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ถูกเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุม และผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเพลิงไหม้ฯ ข่าวที่ 101/2553
2 ก.ย. 53
คลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ถูกเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุม และผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเพลิงไหม้ฯ
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ข่าวที่ 100/2553
2 ก.ย. 53
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2553) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 099/2553
1 ก.ย. 53
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2553) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของไทยในกลุ่มธนาคารโลก ข่าวที่ 098/2553
1 ก.ย. 53
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของไทยในกลุ่มธนาคารโลก
 
เดือนสิงหาคม 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 097/2553
20 ส.ค. 53
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2553 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 096/2553
16 ส.ค. 53
นายกฯ อภิสิทธิ์ ประกาศแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2553 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 ข่าวที่ 095/2553
11 ส.ค. 53
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2553 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 16 สิงหาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ข่าวที่ 094/2553
10 ส.ค. 53
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 16 สิงหาคม -
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during August 16 - December 31, 2010 NO. 094/2010
Aug10,2010
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during August 16 - December 31, 2010
รมช.คลังชวนภาคธุรกิจจับมือภาครัฐ กำหนดวาระแห่งชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ข่าวที่ 093/2553

5 ส.ค. 53

รมช.คลังชวนภาคธุรกิจจับมือภาครัฐ กำหนดวาระแห่งชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
 
เดือนกรกฎาคม 2553
รมช.คลัง ชวน 50 บริษัทยักษ์ใหญ่ ตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในไทย

ข่าวที่ 092/2553

30 ก.ค. 53

รมช.คลัง ชวน 50 บริษัทยักษ์ใหญ่ ตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในไทย
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ข่าวที่ 091/2553

21 ก.ค. 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 090/2553

19 ก.ค. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
กรณีการขอให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังผู้ใช้โทรศัพท์

ข่าวที่ 089/2553

16 ก.ค. 53

กรณีการขอให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังผู้ใช้โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2553 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 088/2553

15 ก.ค. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2553 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
คลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ข่าวที่ 087/2553

8 ก.ค. 53

คลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
คลังเปิดศูนย์ “1689 สายตรงหนี้นอกระบบ” ช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรง

ข่าวที่ 086/2553

5 ก.ค. 53

คลังเปิดศูนย์ “1689 สายตรงหนี้นอกระบบ” ช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรง
คลังชี้ผลการต่ออายุมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ช่วยระบบเศรษฐกิจไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.12%

ข่าวที่ 085/2553

5 ก.ค. 53

คลังชี้ผลการต่ออายุมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ช่วยระบบเศรษฐกิจไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.12%
 
เดือนมิถุนายน 2553
กบข. โชว์ผลงาน ปี 2552

ข่าวที่ 084/2553

30 มิ.ย. 53

กบข. โชว์ผลงาน ปี 2552
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าวที่ 083/2553

30 มิ.ย. 53
การสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าวที่ 082/2553

29 มิ.ย. 53

การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553

ข่าวที่ 081/2553

29 มิ.ย. 53

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553
Thailand's Economic Projection for 2010 The Ministry of Finance made an upward revision on Thailand's Economic Projections for 2010 to 5.5 percent per year, from the previous forecast of 4.5 percent per year

No. 081/2010

June 29,2010

Thailand's Economic Projection for 2010 The Ministry of Finance made an upward revision on Thailand's Economic Projections for 2010 to 5.5 percent per year, from the previous forecast of 4.5 percent per year
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

ข่าวที่ 080/2553

28 มิ.ย. 53
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ

ข่าวที่ 079/2553

22 มิ.ย. 53

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "CCO - MOF ภูมิภาค"
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ข่าวที่ 078/2553

22 มิ.ย. 53

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 077/2553

17 มิ.ย. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2553 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 076/2553

11 มิ.ย. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2553 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2553) และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 075/2553

11 มิ.ย. 53

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2553) และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
การกู้เงินจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2)

ข่าวที่ 074/2553

11 มิ.ย. 53

การกู้เงินจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่2)
เปิดตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านทางเครือข่าย Twitter

ข่าวที่ 073/2553

3 มิ.ย. 53

เปิดตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านทางเครือข่าย Twitter
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ข่าวที่ 072/2553

3 มิ.ย. 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งหลังเหตุการณ์ชุมนุม

ข่าวที่ 071/2553

3 มิ.ย. 53

มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งหลังเหตุการณ์ชุมนุม
 
เดือนพฤษภาคม 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 070/2553

26 พ.ค 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

ข่าวที่ 069/2553

26 พ.ค 53

การขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
คลังสนับสนุนโครงการเกษียณก่อนกำหนด ให้ข้าราชการออกเร็วขึ้น

ข่าวที่ 068/2553

26 พ.ค 53

คลังสนับสนุนโครงการเกษียณก่อนกำหนด ให้ข้าราชการออกเร็วขึ้น
การเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข่าวที่ 067/2553

25 พ.ค 53

การเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2

ข่าวที่ 066/2553

25 พ.ค 53

มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวที่ 065/2553

12 พ.ค 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2553 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 064/2553

12 พ.ค 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2553 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
คลังยกเครื่องการเบิกจ่ายงบประมาณท้องถิ่น

ข่าวที่ 063/2553

12 พ.ค 53

คลังยกเครื่องการเบิกจ่ายงบประมาณท้องถิ่น
คลังสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 1,600 ล้านบาท

ข่าวที่ 062/2553

11 พ.ค 53

คลังสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 1,600 ล้านบาท
คลังเพิ่มเป้ากรมสรรพสามิต 75,000 ล้านบาท

ข่าวที่ 061/2553

7 พ.ค 53

คลังเพิ่มเป้ากรมสรรพสามิต 75,000 ล้านบาท
คลังสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ข่าวที่ 060/2553

4 พ.ค 53

คลังสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: AFMM+3)

ข่าวที่ 059/2553

4 พ.ค 53

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 43 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองทาซแคนท์
ประเทศอุซเบกิสถาน
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: AFMM+3)

ข่าวที่ 058/2553

4 พ.ค 53

การหารือทวิภาคีของปลัดกระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินต่างประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: AFMM+3)

ข่าวที่ 057/2553

3 พ.ค 53

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting: AFMM+3)
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ข่าวที่ 056/2553

3 พ.ค 53

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
การประชุมทวิภาคีระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและบริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's

ข่าวที่ 055/2553

3 พ.ค 53

การประชุมทวิภาคีระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและบริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's
 
เดือนเมษายน 2553
คลังเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศ

ข่าวที่ 054/2553

30 เม.ย. 53

คลังเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศ
รัฐบาลไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม

ข่าวที่ 053/2553

28 เม.ย. 53

รัฐบาลไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม
คลังเผยข่าวดี สถานการณ์คลังยังเข้มแข็งอยู่

ข่าวที่ 052/2553

27 เม.ย. 53

คลังเผยข่าวดี สถานการณ์คลังยังเข้มแข็งอยู่
คลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ

ข่าวที่ 051/2553

27 เม.ย. 53

คลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 050/2553

26 เม.ย. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2553
คลังออกมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนสำหรับรถยนต์ E85

ข่าวที่ 049/2553

23 เม.ย. 53

คลังออกมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนสำหรับรถยนต์ E85
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 048/2553

21 เม.ย. 53

คลังร่วมมือกับ ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาความรู้ให้นักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 047/2553

21 เม.ย. 53

การปรับแนวโน้มของระดับเครดิตสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (Long - term Local Currency Rating) จากระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เป็นระดับที่เป็นลบ (Negative Outlook) โดยบริษัท Fitch Ratings
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 046/2553

21 เม.ย. 53

เบิกจ่ายงบประมาณปี 53 ครึ่งปี สูงกว่าเป้าหมาย
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

No.045/2010

April 21, 2010

Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during April - September of 2010
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 045/2553

21 เม.ย. 53

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2553
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 044/2553

20 เม.ย. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2553 และในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2553
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14

ข่าวที่ 043/2553

12 เม.ย. 53

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 14
คลังพร้อมจ่ายเงินเบี้ยคนชราเข้าบัญชีโดยตรง เบี้ยยังชีพคนพิการเริ่มรับเมษายนนี้

ข่าวที่ 042/2553

12 เม.ย. 53

คลังพร้อมจ่ายเงินเบี้ยคนชราเข้าบัญชีโดยตรง เบี้ยยังชีพคนพิการเริ่มรับเมษายนนี้
คำแถลงข่าวการปรับลดระดับเครดิตตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (Local Currency Long-Term Senior Debts) ของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)

ข่าวที่ 041/2553

9 เม.ย. 53

คำแถลงข่าวการปรับลดระดับเครดิตตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (Local Currency Long-Term Senior Debts) ของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AGDM+3) วันที่ 5 - 7 เมษายน 2553 ณ เมืองนาตรัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวที่ 040/2553

9 เม.ย. 53

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFDM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AGDM+3) วันที่ 5 - 7 เมษายน 2553 ณ เมืองนาตรัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รมช.คลังเร่งโครงการ 1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ คาดปีนี้ทำได้ 100,000 ไร่

ข่าวที่ 039/2553

8 เม.ย. 53

รมช.คลังเร่งโครงการ 1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ คาดปีนี้ทำได้ 100,000 ไร่
คลังผลักดันระบบ e-GP ให้บริการเมษายนนี้

ข่าวที่ 038/2553

7 เม.ย. 53

คลังผลักดันระบบ e-GP ให้บริการเมษายนนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

ข่าวที่ 037/2553

7 เม.ย. 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2553
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายช่วยเบิกจ่ายงบ 2553 ครึ่งปีสูงกว่าเป้าหมาย

ข่าวที่ 036/2553

5 เม.ย. 53

มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายช่วยเบิกจ่ายงบ 2553 ครึ่งปีสูงกว่าเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมธนารักษ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ ให้สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง และสหกรณ์การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด นำไปบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิก

ข่าวที่ 035/2553

2 เม.ย. 53

คลังเร่งรัดเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
เดือนมีนาคม 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมธนารักษ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ ให้สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง และสหกรณ์การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด นำไปบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิก

ข่าวที่ 034/2553

30 มี.ค. 53

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมธนารักษ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ ให้สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง และสหกรณ์การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด นำไปบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิก
คลังเร่งรัดเงินค้างท่อ

ข่าวที่ 033/2553

29 มี.ค. 53

คลังเร่งรัดเงินค้างท่อ
Thailand's Economic Projection for 2010 The Ministry of Finance made an upward revision on Thailand's Economic Projections for 2010 to 4.5 percent per year, from the previous forecast of 3.5 percent per year

No. 032/2010

Mar 29,2010

Thailand's Economic Projection for 2010 The Ministry of Finance made an upward revision on Thailand's Economic Projections for 2010 to 4.5 percent per year, from the previous forecast of 3.5 percent per year
กระทรวงการคลังเร่งรัดการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

ข่าวที่ 032/2553

29 มี.ค. 53

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553
กระทรวงการคลังเร่งรัดการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

ข่าวที่ 031/2553

26 มี.ค. 53

กระทรวงการคลังเร่งรัดการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
การช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบของธนาคารอิสลาม

ข่าวที่ 030/2553

25 มี.ค. 53

การช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบของธนาคารอิสลาม
Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes Into Effect on the 24th of March 2010

No. 029/2010

Mar 24,2010

Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes Into Effect on the 24th of March 2010
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 028/2553

19 มี.ค. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 027/2553

12 มี.ค. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการปรับปรุงถนน R3

ข่าวที่ 026/2553

9 มี.ค. 53

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการปรับปรุงถนน R3
กระทรวงการคลังจัดพิธีมอบรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552  MOF INNOVATION AWRDS 2009

ข่าวที่ 025/2553

5 มี.ค. 53

กระทรวงการคลังจัดพิธีมอบรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 MOF INNOVATION AWRDS 2009
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข่าวที่ 024/2553

4 มี.ค. 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนมกราคม 2553 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คลังสนับสนุนการใช้ของไทย

ข่าวที่ 023/2553

2 มี.ค. 53

คลังสนับสนุนการใช้ของไทย
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2553
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2553

ข่าวที่ 022/2553

19 ก.พ. 53

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2553
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during First Half of 2010

No.022/2010

Feb 19,2010

Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during First Half of 2010
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) ประจำปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 021/2553

18 ก.พ. 53

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) ประจำปีงบประมาณ 2553
กระทรวงการคลังติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

ข่าวที่ 020/2553

17 ก.พ. 53

กระทรวงการคลังติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 019/2553

17 ก.พ. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง

ข่าวที่ 018/2553

16 ก.พ. 53

มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง
กระทรวงการคลังชวนคนไทยสวมสายรัดข้อมือสีชมพู รวมพลังส่งความสุข ความสามัคคี เพื่อในหลวงทรงพระเกษมสำราญ

ข่าวที่ 017/2553

16 ก.พ. 53

กระทรวงการคลังชวนคนไทยสวมสายรัดข้อมือสีชมพู รวมพลังส่งความสุข ความสามัคคี เพื่อในหลวงทรงพระเกษมสำราญ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2553 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 016/2553

15 ก.พ. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2553 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553
คลังเพิ่มสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวที่ 015/2553

9 ก.พ. 53

คลังเพิ่มสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
คลังมอบนโยบายพร้อมลงนามข้อบังคับกระทรวงการคลังยกระดับธรรมาภิบาล

ข่าวที่ 014/2553

9 ก.พ. 53

คลังมอบนโยบายพร้อมลงนามข้อบังคับกระทรวงการคลังยกระดับธรรมาภิบาล
ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ข่าวที่ 013/2553

5 ก.พ. 53

ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2552 และรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
คลังเร่งให้บริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยภาคใต้

ข่าวที่ 012/2553

1 ก.พ. 53

คลังเร่งให้บริการสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยภาคใต้
 
เดือนมกราคม 2553
คลังเร่งช่วยผู้ส่งออกไทยป้องกันความเสี่ยง

ข่าวที่ 011/2553

27 ม.ค. 53

คลังเร่งช่วยผู้ส่งออกไทยป้องกันความเสี่ยง
ประมาณการรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 010/2553

26 ม.ค. 53

ประมาณการรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2554
คลังสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนบุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวที่ 009/2553

26 ม.ค. 53

คลังสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนบุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
คลังสนับสนุนการประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ข่าวที่ 008/2553

25 ม.ค. 53

คลังสนับสนุนการประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 007/2553

22 ม.ค. 53

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2553
รมช.คลัง มอบเครื่องบริโภคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังชั้นผู้น้อย

ข่าวที่ 006/2553

22 ม.ค. 53

รมช.คลัง มอบเครื่องบริโภคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังชั้นผู้น้อย
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2552 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2553

ข่าวที่ 005/2553

14 ม.ค. 53

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2552 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2553
คลังเสนอยุบเลิก 4 ทุนหมุนเวียน

ข่าวที่ 004/2553

13 ม.ค. 53

คลังเสนอยุบเลิก 4 ทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลังเร่งรัดช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

ข่าวที่ 003/2553

11 ม.ค. 53

กระทรวงการคลังเร่งรัดช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
สรรพสามิตส่งเสริมคนทำดีเพื่อสังคม ล่าสุดประกาศ 3 มูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศล

ข่าวที่ 002/2553

7 ม.ค. 53

สรรพสามิตส่งเสริมคนทำดีเพื่อสังคม ล่าสุดประกาศ 3 มูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศล
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553 "กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2552 สูงกว่าคาดการณ์ และเข้าสู่แดนบวกในปี 2553"

ข่าวที่ 001/2553

6 ม.ค. 53

ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2552
 
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541