ข่าว-บทความ ปี 2558-2556ปี 2558

วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์
  ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี (2557-2558) pdf
Lunch Talk ครั้งที่ 3 การเรียนรู้จากการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2) pdf
Lunch Talk ครั้งที่ 3 การเรียนรู้จากการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1) pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
23 ต.ค. 58
สัมภาษณ์พิเศษปลัดกระทรวงการคลัง pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
23 ต.ค. 58
แนวนโยบายการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในปี 2559 pdf
สยามรัฐ
19 ต.ค. 58
บทบาทกระทรวงการคลังในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
16 ต.ค. 58
คลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ pdf
สยามรัฐ
12 ต.ค. 58
คลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2558 pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
9 ต.ค. 58
11 เดือนแรกปีงบ 58 คลังเก็บรายได้ 1,999,284 ล้านบาท pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
9 ต.ค. 58
ขุนคลังแจงความคืบหน้านโยบายการคลัง pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
2 ต.ค. 58
คลังมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 pdf
สยามรัฐ
28 ก.ย. 58
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
25 ก.ย. 58
คลังออกมาตรการช่วยเหลือ SMEs ระยะเร่งด่วน pdf
- เอกสารเผยแพร่สำหรับประชาชน การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (กระทรวงการคลัง) pdf
สยามรัฐ
21 ก.ย. 58
คลังเสนอนวัตกรรมการคลังการเงินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
18 ก.ย. 58
กรมศุลกากรประมูลรถของกลางปี 58 รายได้เข้ารัฐกว่าพันล้านบาท pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
11 ก.ย. 58
ขุนคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะไม่ลงไปกว่านี้ จะค่อยดีขึ้น pdf
สยามรัฐ
7 ก.ย. 58
สิทธิประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
4 ก.ย. 58
กอช. คาดสิ้นปี 58 มีสมาชิก 6 แสนคน pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
28 ส.ค. 58
มอง Megatrend เศรษฐกิจโลก ส่องเศรษฐกิจไทย pdf
สยามรัฐ
24 ส.ค. 58
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้เพื่อรองรับ AEC pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
21 ส.ค. 58
คลังพัฒนาแผนที่การเข้าถึงบริการทางการเงินระดับฐานราก pdf
สยามรัฐ
17 ส.ค. 58
นวัตกรรมการคลังการเงิน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
14 ส.ค. 58
คลังแถลง กอช. พร้อมเดินหน้ารับสมัครสมาชิก pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
7 ส.ค. 58
ถวายพระพร pdf
สยามรัฐ
3 ส.ค. 58
เสาหลักทางการคลังที่มั่นคงและยั่งยืน pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
31 ก.ค. 58
เสาหลักทางการคลังที่มั่นคงและยั่งยืน pdf
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
24 ก.ค. 58
คลังเสริมศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล pdf
สยามรัฐ
20 ก.ค. 58
EXIM BANK กับการเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ AEC pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
17 ก.ค. 58
คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (2) pdf
สยามรัฐ
13 ก.ค. 58
คลังมั่นใจข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มความโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
10 ก.ค. 58
คลังกับAIIB อีกระดับความร่วมมือ ด้านการลงทุนโครงการพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย (1) pdf
กระทรวงการคลัง
8 ก.ค. 58
เรื่องเล่าจาก อดีต รมว.คลัง และ ปลัดกระทรวงการคลัง กิจกรรม Lunch talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คุยกับคนคลัง” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง pdf
1 ก.ค. 2558
มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) pdf
สยามรัฐ
29 มิ.ย.58
คลังกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทยสู่ความยั่งยืน pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
26 มิ.ย. 58
คลังมั่นใจ NSW อำนวยความสะดวกการค้า เพิ่มความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
19 มิ.ย. 58
คลังจัดมหกรรมแบงค์รัฐเพื่อประชาชน 27 - 28 มิ.ย. นี้ ทุกภาค ! pdf
สยามรัฐ
15 มิ.ย. 58
บทบาทของศุลกากรไทยกับ AEC pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
12 มิ.ย. 58
Moody's มองเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง pdf
สยามรัฐ
8 มิ.ย. 58
คลังกับการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไทย pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
5 มิ.ย. 58
7 เดือนแรก ปีงบ 58 คลังจัดเก็บรายได้ 1,143,407 ล้านบาท pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
29 พ.ค. 58
คลังเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว pdf
สยามรัฐ์
25 พ.ค. 58
คลังเดินหน้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน แก้หนี้นอกระบบ pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
22 พ.ค. 58
ปลัดกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
15 พ.ค. 58
การดำเนินงานรอบ 6 เดือนของกระทรวงการคลัง หนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ pdf
ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ
14 พ.ค. 58
ปลัดกระทรวงกับภารกิจคืนความสุขให้ประชาชน pdf
สยามรัฐ
11 พ.ค. 58
คลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันรองรับ AEC pdf
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
8 พ.ค. 58
สินเชื่อ Nano-Finance โอกาสของประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ pdf
ฐานเศรษฐกิจ 30 เม.ย. 58 คลังแจงผลงาน 6 เดือน ช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้น pdf
ฐานเศรษฐกิจ 26 เม.ย. 58 สัมภาษณ์พิเศษ "ขุนคลัง" กับ 3 ภารกิจแห่งความท้าทาย pdf
ฐานเศรษฐกิจ 9 เม.ย. 58 140 ปีกระทรวงการคลัง"เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" pdf
ฐานเศรษฐกิจ 2 เม.ย. 58 ถวายพระพร pdf
13 ก.พ. 58 สรุปปาฐกถา "การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง" pdf


ปี 2557

วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์
26 ธ.ค. 57 บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 2 ธ.ค.2557 pdf
30 เม.ย.57 ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 70 ราย pdf
30 เม.ย.57 ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ศทส. สป.กค. จำนวน 1 ราย. pdf


ปี 2556

วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์
4 ก.ค.56 คำสั่ง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ฯ pdf
26 เม.ย.56 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC pdf
ข่าว-บทความเก่า : ปี 2559 ปี 2558-2556 : ปี 2555-2550 : ปี 2549-2546