ข่าว-บทความ ปี 2559ปี 2559

วดป.
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์
เนชั่นสุดสัปดาห์
30 ธ.ค. 59
คลัง มอบของขวัญปีใหม่ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
23 ธ.ค. 59
การจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
16 ธ.ค. 59
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับพร้อมเพย์ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
9 ธ.ค. 59
คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
2 ธ.ค. 59
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า กระทรวงการคลัง pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
25 พ.ย. 59
โครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
18 พ.ย. 59
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
11 พ.ย. 59
ปลัดคลัง ยืนยันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
4 พ.ย. 59
ปีงบประมาณ 2559 คลังจัดเก็บรายได้เกินเป้า pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
28 ต.ค. 59
รมว.คลังร่วมประชุมประจำปี WB - IMF pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
14 ต.ค. 59
คลังลุยเดินหน้า 5 มาตรการทางออกปลดหนี้นอกระบบ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
7 ต.ค. 59
e-Withholding Tax ทางเลือกที่เยี่ยมยอดในการบริหารการชำระเงินและเอกสารภาษีจากกรมสรรพากร pdf
The Nation
30 ก.ย. 59
Why invest in Thailand in 2016 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
30 ก.ย. 59
ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมกับ e-Tax Invoice, e-Receipt pdf
กรุงเทพธุรกิจ
26 ก.ย. 59
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 pdf
The Nation
23 ก.ย. 59
Why invest in Thailand in 2016 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
23 ก.ย. 59
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 pdf
The Nation
19 ก.ย. 59
Prompt Pay pdf
กรุงเทพธุรกิจ
19 ก.ย. 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 pdf
คมชัดลึก
16 ก.ย. 59
เชิญชมนิทรรศการศิลปะกลุ่ม วันอังคารสีน้ำ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
16 ก.ย. 59
เชิญชมนิทรรศการศิลปะกลุ่ม วันอังคารสีน้ำ pdf
กรุงเทพธุรกิจ
12 ก.ย. 59
Prompt Pay pdf
The Nation
9 ก.ย. 59
Guidelines for receiving subsidies through the Child Support Grant project pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
9 ก.ย. 59
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด pdf
กรุงเทพธุรกิจ
5 ก.ย. 59
แนวทางการรับเงินอุดหนุ่นเพื่อการเลืี้ยงดูเด็กแรกเกิด pdf
กรุงเทพธุรกิจ
2 ก.ย. 59
SME Development Bank จัดหนักสินเชื่อแฟคตอริ่ง ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 3.99% pdf
เดอะเนชั่น
2 ก.ย. 59
Guidelines for receiving subsidies through the Child Support Grant Project pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
2 ก.ย. 59
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ pdf
กรุงเทพธุรกิจ
29 ส.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
เดอะเนชั่น
26 ส.ค. 59
Bond Switching Transaction for LB176A pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
26 ส.ค. 59
ลุงวากับฟ้าใส pdf
กรุงเทพธุรกิจ
22 ส.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
19 ส.ค. 59
พร้อมเพย์ pdf
ฐานเศรษฐกิจ
18 ส.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
กรุงเทพธุรกิจ
15 ส.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
เดอะเนชั่น
12 ส.ค. 59
The 13th Annual Fiscal Policy office Symposium 2016 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
12 ส.ค. 59
ถวายพระพร pdf
กรุงเทพธุรกิจ 
8 ส.ค. 59
“โลกเปลี่ยน คลังปรับ” เจาะยุทธศาสตร์การคลังไทย pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
5 ส.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
กรุงเทพธุรกิจ
29 ก.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
29 ก.ค. 59
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล ทุนหมุนเวียน ประจำปี 59 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
22 ก.ค. 59
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร pdf
ฐานเศรษฐกิจ
21 ก.ค. 59
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "เริ่มใช้ปี 60" pdf
กรุงเทพธุรกิจ
18 ก.ค. 59
ครม.ผ่านอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่ เริ่มใช้ปี 60 หนุนใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ pdf
เดอะเนชั่น
15 ก.ค. 59
Why should you invest in Thailand in 2016? pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
15 ก.ค. 59
รมว.คลังร่วมประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB pdf
14 ก.ค. 59
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan pdf
14 ก.ค. 59
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment pdf
โพสต์ทุเดย์
8 ก.ค. 59
รัฐปรับเพิ่มสิทธิค่าเล่าเรียนสำหรับข้าราชการ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
8 ก.ค. 59
รัฐบาลทุ่มงบสร้าง ด่านฯสะเดา แห่งใหม่ ตั้งเป้า “ประตูเชื่อมการค้าอาเซียน” pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
8 ก.ค. 59
Q & A ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง pdf
ฐานเศรษฐกิจ
7 ก.ค. 59
รัฐปรับเพิ่มสิทธิค่าเล่าเรียนสำหรับข้าราชการ pdf
กรุงเทพธุรกิจ
1 ก.ค. 59
รัฐปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางทันตกรรม เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
1 ก.ค. 59
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี pdf
เดอะเนชั่น
24 มิ.ย. 59
Why should you invest in Thailand in 2016? pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
24 มิ.ย. 59
ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ pdf
22 มิ.ย. 59
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2559 pdf
กรุงเทพธุรกิจ
20 มิ.ย. 59
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ”เริ่มใช้ปี 60” pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
17 มิ.ย. 59
ถวายเป็นพระราชกุศล pdf
โพสต์ทูเดย์
13 มิ.ย. 59
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มรายได้พัฒนาท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
10 มิ.ย. 59
National e-Payment "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย" pdf
กรุงเทพธุรกิจ
6 มิ.ย. 59
National e-Payment “ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย” pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
3 มิ.ย. 59
เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว เงื่อนไขสุดพิเศษ pdf
ฐานเศรษฐกิจ
2 มิ.ย. 59
คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรปี 59 รอบสอง วงเงินสองเหมือนล้านบาท pdf
กรุงเทพธุรกิจ
30 พ.ค. 59
คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรปี 59 รอบสอง วงเงินสองเหมือนล้านบาท pdf
เดอะเนชั่น
27 พ.ค. 59
Why invest in Thailand in 2016 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
27 พ.ค. 59
หนุนผู้แทนคลังขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจเชิงรุก pdf
กรุงเทพธุรกิจ
23 พ.ค. 59
ความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
20 พ.ค. 59
รมว.คลังร่วมประชุมสภาผู้ว่าการ ADB pdf
โพสต์ทูเดย์
19 พ.ค. 59
ประชุม ASEAN+3 มั่นใจเศรษฐกิจอาเซียนโต พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก pdf
กรุงเทพธุรกิจ
16 พ.ค. 59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การศึกษา pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
13 พ.ค. 59
ครึ่งปีแรกคลังเก็บรายได้ 1,077,034 ล้านบาท pdf
กรุงเทพธุรกิจ
9 พ.ค. 59
National e-Payment พลิกโฉมการชำระเงินของไทย "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย" pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
6 พ.ค. 59
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา pdf
ฐานเศรษฐกิจ
5 พ.ค. 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ? pdf
4 พ.ค. 59
ความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ pdf
4 May 2016
Progress on measures taken to ease doing business in Thailand pdf
กรุงเทพธุรกิจ
29 เม.ย. 59
ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลเพิ่มเท่าตัวปรับเกณฑ์ใหม่เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องยื่นภาษี pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
29 เม.ย. 59
บ้านธนารักษ์ประชารัฐ pdf
กรุงเทพธุรกิจ
25 เม.ย 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ? pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
22 เม.ย. 59
National e-Payment พลิกโฉมการชำระเงินของไทย "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย" pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
15 เม.ย. 59
มุ่งสร้างคนคลังให้เก่ง ดี มีความสุข pdf
คมชัดลึก
9 เม.ย. 59
141 ปีกระทรวงการคลัง เดินหน้าปฏิรูประบบครั้งใหญ่ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
8 เม.ย. 59
โครงการบ้านประชารัฐ ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มโอกาสแห่งชีวิต pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
8 เม.ย. 59
141 ปีกระทรวงการคลัง เดินหน้าปฏิรูประบบการคลังครั้งใหญ่ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
1 เม.ย. 59
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
25 มี.ค. 59
คลังมั่นใจหนี้ครัวเรือน ไม่ขัดขวางมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
18 มี.ค. 59
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศฯ pdf
17 March 2016
Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America pdf
17 มี.ค. 59
"ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการ ดำเนินการตาม FATCA" pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
11 มี.ค. 59
ถวายพระราชกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนา pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
4 มี.ค. 59
“สูงกว่าเป้าหมาย” รายได้รัฐบาล 4 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
26 ก.พ. 59
2559 ปีทองแห่งการลงทุนของไทย pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
19 ก.พ. 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559? (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
12 ก.พ. 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559? (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี) pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
5 ก.พ. 59
พิธีเปิดและการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB pdf
เนชั่นสุดสัปดาห์
29 ม.ค. 59
2559 ปีทองแห่งการลงทุน pdf
โพสต์ทูเดย์
14 ม.ค. 59
ปี 2559 ปีแห่งการลงทุน “รัฐบาลจัดให้ทุกอย่างแล้ว จีดีพีเริ่มผงกหัวแล้ว โครงการลงทุนจะเริ่มไหลเข้ามาในปี 2559 ถ้าไม่ลงทุนตอนนี้ คุณจะเก็บเงินไว้ทำไม?” pdf
กรุงเทพธุรกิจ
13 ม.ค. 59
ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ? pdf
ข่าว-บทความเก่า : ปี 2559 ปี 2558-2556 : ปี 2555-2550 : ปี 2549-2546