แนะนำการเดินทางมา สวทช.

 

 

 

 

 รายละเอียดการเดินทางและบัตรจอดรถ

รายละเอียดการเดินทางและบัตรจอดรถ
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร IT Application Audit และหลักสูตร Software Testing

สถาบันแนะนำการเดินทาง แผนที่ และรายละเอียดประกอบการเดินทาง  ดังนี้

 

***ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 มีการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
    ทำให้ประตูทางเข้าอาคารสำนักงานฯ  มีเพียงประตูเดียว (ประตูสีเขียวทางด้านข้างอาคาร)
    สถาบันฯ ขอเรียนแนะนำให้ท่านเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์ หรือรถขนส่งมวลชน***

แนะนำการเดินทางมาสถาบันฯ
1) รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสาวรีย์ (ทางออกที่ 1-กรมแพทย์ทหารบก)
    เดินลงบันไดมาที่ซอยโยธี (เดินเข้ามาในซอยประมาณ 950 เมตร หรือ
    นั่งวินมอเตอร์ไซต์ (ปากซอยโยธี ใกล้ๆ ปั๊ม ปตท. ค่าบริการ 15 บาท)
    แจ้ง มอเตอร์ไซต์ว่า มาส่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ อาคารพระจอมเกล้า (หลังอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4)
    ลงรถแล้วเดินให้เดินไปทางด้านข้างของอาคารพระจอมเกล้า จะพบประตูสีเขียวทางด้านซ้ายมือ เพื่อเข้ามาที่อาคาร สวทช.
    ขึ้นลิฟท์มาชั้น 6 (ดูตามแผนที่โดยใช้เส้นทางหมายเลข 1)

2) รถโดยสารประจำทางสาธารณะ
    • รถประจำทางสาย 8, 44, 67, 92, 97
    • รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ. 8, 44, 67, 92, 157, 509, 538
      ลงป้ายองค์การเภสัชกรรม และเดินเข้าทางประตูกระทรวงอุตสาหกรรม (ดูตามแผนที่โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2)

3) หากท่านประสงค์จะนำรถยนต์มาจอด ขอให้พิมพ์บัตรจอดรถวางไว้หน้ารถในจุดที่ เห็นชัดเจน 
    พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อท่านในบัตรจอดรถ และนำรถยนต์มาจอดในบริเวณลานจอดรถยนต์
    กองพันสารวัตรทหารที่ 11 โดยสามารถเข้าได้ทั้ง 2 ประตู (โดยประตูถนนศรีอยุธยา จะปิดเวลา 9.00 น.)
    ภายหลังจากจอดรถบริเวณลานจอดรถเรียบร้อยแล้ว เดินมาที่แฟลต 8 ผ่านประตูด้านหลังแฟลต
    เดินตรงไปประมาณ 300 เมตร จนเจอป้อมยามทางด้านขวามือ เลี้ยวขวา ท่านจะพบประตูสีเขียวทาง
    ด้านขวามือ เพื่อเข้ามาในอาคาร สวทช. ขึ้นลิฟท์มาชั้น 6 (ดูตามแผนที่โดยใช้เส้นทางหมายเลข 3)
    ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอบัตรจอดรถยนต์ชั่วคราวได้ที่  
        คุณกัลยาณี 02-126-5900   ต่อ  3507
        คุณลัดดา    02-126-5900   ต่อ  3503


ข้อมูลการเดินเข้าอาคารในช่วงปรับปรุง: (แผนที่เส้นทางมายังสถาบันฯ)
แผนที่จัดอบรม: (แผนที่สถาบันฯ และที่จอดรถ 2 ประตู)                       โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2561 :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550