รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

 
 
 
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
13 ตุลาคม 2492 - 18 กรกฎาคม 2493