รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายพนัส สิมะเสถียร

 
 
 
นายพนัส สิมะเสถียร
18 มิถุนายน 2539 - 27 กันยายน 2535