รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายพจน์ สารสิน

 
 
 
นายพจน์ สารสิน
23 กันยายน 2500 - 26 กันยายน 2500