รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

 
 
 
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489
20 ธันวาคม 2481 - 17 ธันวาคม 2484