แถลงข่าว ปี 2554

 เดือนธันวาคม 2554  
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554) และปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) ข่าวที่ 160/2554 30 ธ.ค.54 ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554) และปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 และ 2555 ข่าวที่ 159/2554 28 ธ.ค.54 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 และ 2555 "เศรษฐกิจไทยปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัย  แต่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2555"
กรมธรรม์ปลอดเหล้า ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลัง ข่าวที่ 158/2554 23 ธ.ค.54 กรมธรรม์ปลอดเหล้า ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลัง
คลัง เดินหน้าจัดเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 4 รับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ข่าวที่ 157/2554 23 ธ.ค.54 คลัง เดินหน้าจัดเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 4 รับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ผลการตรวจเยี่ยมและร่วมเสวนากับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ข่าวที่ 156/2554 22 ธ.ค.54 ผลการตรวจเยี่ยมและร่วมเสวนากับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ข่าวที่ 155/2554 20 ธ.ค.54 สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 ข่าวที่ 154/2554 20 ธ.ค.54 สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ข่าวที่ 153/2554 20 ธ.ค.54 ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2554 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ข่าวที่ 152/2554 20 ธ.ค.54 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2554 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
คลัง ร่วมกิจกรรม “รวมใจ...คืนรอยยิ้มและความ ข่าวที่ 151/2554 11 ธ.ค.54 คลัง ร่วมกิจกรรม “รวมใจ...คืนรอยยิ้มและความสุข
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3  [ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (AFDM+3)]  ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ข่าวที่ 150/2554 6 ธ.ค.54 ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3  [ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (AFDM+3)]  ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 
มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ข่าวที่ 149/2554 6 ธ.ค.54 มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 ข่าวที่ 148/2554 6 ธ.ค.54 ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554
ผลการหารือร่วมกับบริษัทประกันภัยญี่ปุ่น ข่าวที่ 147/2554 2 ธ.ค.54 ผลการหารือร่วมกับบริษัทประกันภัยญี่ปุ่น
   
เดือนพฤศจิกายน 2554  
ผลการหารือกับบริษัทรับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ ข่าวที่ 146/2554 25 พ.ย.54 ผลการหารือกับบริษัทรับประกันภัยต่อขนาดใหญ่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย ระหว่างธนาคารออมสิน กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข่าวที่ 145/2554 25 พ.ย.54 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย ระหว่างธนาคารออมสิน กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การให้สินเชื่อ Soft Loan ของธนาคารออมสิน วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย ข่าวที่ 144/2554 24 พ.ย.54 การให้สินเชื่อ Soft Loan ของธนาคารออมสิน วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2554 ข่าวที่ 143/2554 23 พ.ย.54 ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2554
การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor's ข่าวที่ 142/2554 23 พ.ย.54 การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor's
กระทรวงการคลังเลื่อนจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเร็วขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ประสบอุทกภัย ข่าวที่ 141/2554 16 พ.ย.54 กระทรวงการคลังเลื่อนจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเร็วขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ประสบอุทกภัย
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ข่าวที่ 140/2554 15 พ.ย.54 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ข่าวที่ 139/2554 15 พ.ย.54 มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ข่าวที่ 138/2554 15 พ.ย.54 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 18 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองฮอนโนลูลู สหรัฐอเมริกา ข่าวที่ 137/2554 14 พ.ย.54 ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 18 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองฮอนโนลูลู สหรัฐอเมริกา
การประมาณการรายได้รัฐบาล  ปีงบประมาณ 2555 ข่าวที่ 136/2554 14 พ.ย.54 การประมาณการรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2555
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2554 ข่าวที่ 135/2554 11 พ.ย.54 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2554
คลังสนับสนุนภาคเอกชนตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศ ข่าวที่ 134/2554 9 พ.ย.54 คลังสนับสนุนภาคเอกชนตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศ
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป ข่าวที่ 133/2554 8 พ.ย.54 การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
กรมศุลกากรยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย ข่าวที่ 132/2554 8 พ.ย.54 กรมศุลกากรยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย
รมช.วิรุฬ ย้ำศูนย์ราชการฯปลอดภัย สั่งป้องกันทุกทางไม่ให้น้ำเข้า ข่าวที่ 131/2554 7 พ.ย.54 รมช.วิรุฬ ย้ำศูนย์ราชการฯปลอดภัย สั่งป้องกันทุกทางไม่ให้น้ำเข้า
กรมศุลกากรช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัย ข่าวที่ 130/2554 7 พ.ย.54 กรมศุลกากรช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัย
การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีอากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ข่าวที่ 129/2554 3 พ.ย.54 การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีอากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
   
เดือนตุลาคม 2554  
เครดิตบูโร ช่วยประชาชน ผู้ประกอบการ และ SME ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประสานสถาบันการเงินผ่อนระเบียบการบันทึกประวัติค้างชำระ และ NPL

ข่าวที่ 128/2554

28 ต.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554
เครดิตบูโร ช่วยประชาชน ผู้ประกอบการ และ SME ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประสานสถาบันการเงินผ่อนระเบียบการบันทึกประวัติค้างชำระ และ NPL
“คลัง” จัดชุดสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ข่าวที่ 127/2554 26 ต.ค.54 “คลัง” จัดชุดสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 126/2554

21 ต.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน

ข่าวที่ 125/2554

14 ต.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554
รมช.คลังให้นโยบายธนาคารอิสลามฯ ออกโครงการ ยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข่าวที่ 124/2554 14 ต.ค. 54 รมช.คลังให้นโยบายธนาคารอิสลามฯ ออกโครงการ "ยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
การลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ข่าวที่ 123/2554

14 ต.ค. 54

การลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

ข่าวที่ 122/2554

13 ต.ค. 54

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2554 และตลอดปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 121/2554

12 ต.ค. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2554 และตลอดปีงบประมาณ 2554
การหักค่าใช้จ่ายการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1.5 เท่า

ข่าวที่ 120/2554

11 ต.ค. 54

การหักค่าใช้จ่ายการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1.5 เท่า
มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าวที่ 119/2554

10 ต.ค. 54

มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านประกันภัย

ข่าวที่ 118/2554

10 ต.ค. 54

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
คลังเปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โทร. 1689ย

ข่าวที่ 117/2554

7 ต.ค. 54

คลังเปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โทร. 1689
การติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านประกันภัย

ข่าวที่ 116/2554

6 ต.ค. 54

การติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านประกันภัย
การปรับกำหนดการยื่นคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

ข่าวที่ 115/2554

6 ต.ค. 54

การปรับกำหนดการยื่นคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
Revision of the Application Submission Period for Issuance of Baht-denominated Bond or Debenture in Thailand

No. 115/2011

Oct 6,2011

Revision of the Application Submission Period for Issuance of Baht-denominated Bond or Debenture in Thailand
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

ข่าวที่ 114/2554

6 ต.ค. 54

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 October 2011 - 31 March 2012

No. 114/2011

Oct 6,2011

Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 October 2011 - 31 March 2012
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

ข่าวที่ 113/2554

4 ต.ค. 54

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
คลังระดมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และภาครัฐ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย width=

ข่าวที่ 112/2554

1 ต.ค. 54

คลังระดมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และภาครัฐ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คลังเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ลพบุรี

ข่าวที่ 111/2554

1 ต.ค. 54

คลังเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. ลพบุรี
       
เดือนกันยายน 2554   
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 110/2554

30 ก.ย. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 และ 2555 เศรษฐกิจไทยปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าคาด แต่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2555

ข่าวที่ 109/2554

28 ก.ย. 54

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 และ 2555 "เศรษฐกิจไทยปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าคาด แต่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2555"
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ข่าวที่ 108/2554

28 ก.ย. 54

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนำร่องการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

ข่าวที่ 107/2554

27 ก.ย. 54

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนำร่องการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME หลังภัยพิบัต

ข่าวที่ 106/2554

20 ก.ย. 54

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME หลังภัยพิบัติ
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554

ข่าวที่ 105/2554

20 ก.ย. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554
ครม.เห็นชอบมาตรการลดภาระภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์คันแรก

ข่าวที่ 104/2554

16 ก.ย. 54

ครม.เห็นชอบมาตรการลดภาระภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์คันแรก
ครม.เห็นชอบขยายเวลามาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล

ข่าวที่ 103/2554

16 ก.ย. 54

ครม.เห็นชอบขยายเวลามาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล
รมว.คลังเป็นตัวแทนกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2554

ข่าวที่ 102/2554

13 ก.ย. 54

การขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
รมว.คลังเป็นตัวแทนกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2554

ข่าวที่ 101/2554

12 ก.ย. 54

รมว.คลังเป็นตัวแทนกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2554
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ SME BANK

ข่าวที่ 100/2554

12 ก.ย. 54

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ SME BANK
กระทรวงการคลัง ยืนยัน ปรับรายได้บุคลากรภาครัฐ ระยะสั้นให้ เป็นเงิน พ.ช.ค. ก่อน

ข่าวที่ 099/2554

9 ก.ย. 54

กระทรวงการคลัง ยืนยัน ปรับรายได้บุคลากรภาครัฐ ระยะสั้นให้ เป็นเงิน พ.ช.ค. ก่อน
การออกตั๋วเงินคลังในเดือนกันยายน 2554

ข่าวที่ 098/2554

9 ก.ย. 54

การออกตั๋วเงินคลังในเดือนกันยายน 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2554 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 097/2554

9 ก.ย. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2554 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
การประชุม PDMO-Market Dialogue เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุน ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2555

ข่าวที่ 096/2554

7 ก.ย. 54

การประชุม PDMO-Market Dialogue เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุน ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2555
กรอบการเจรจาเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน

ข่าวที่ 095/2554

6 ก.ย. 54

กรอบการเจรจาเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน
รมว.คลังให้แนวทางนโยบายภาครัฐแก่ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย

ข่าวที่ 094/2554

2 ก.ย. 54

รมว.คลังให้แนวทางนโยบายภาครัฐแก่ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย

ข่าวที่ 093/2554

1 ก.ย. 54

"คลัง" เตรียมเสนอ ครม. เพิ่มเงินปริญญาตรี 15,000 บาท
   
เดือนสิงหาคม 2554  
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554

ข่าวที่ 092/2554

30 ส.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554
การจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข่าวที่ 091/2554

29 ส.ค. 54

การจำหน่าย “พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”
การประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวที่ 090/2554

29 ส.ค. 54

การประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คลังแต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงการคลัง - ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข่าวที่ 089/2554

26 ส.ค. 54

คลังแต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงการคลัง - ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 088/2554

25 ส.ค. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
แถลงนโยบายกระทรวงการคลังเรื่องการลดภาระค่าครองชีพประชาชน

ข่าวที่ 087/2554

19 ส.ค. 54

แถลงนโยบายกระทรวงการคลังเรื่องการลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2554 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 086/2554

16 ส.ค. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2554 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 085/2554

15 ส.ค. 54

“คลัง” รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
แถลงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง

ข่าวที่ 084/2554

15 ส.ค. 54

แถลงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าวที่ 083/2554

5 ส.ค. 54

การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
   
เดือนกรกฎาคม 2554  
คลังเดินหน้าจัดสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการบริการประชาชน

ข่าวที่ 082/2554

27 ก.ค. 54

คลังเดินหน้าจัดสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการบริการประชาชน
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 081/2554

25 ก.ค. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554

ข่าวที่ 080/2554

19 ก.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2554 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 079/2554

14 ก.ค. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2554 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
คลังรักษ์โลก จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่ 078/2554

9 ก.ค. 54

คลังรักษ์โลก จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คลัง เฟ้นหานวัตกรรมเพื่อบริการประชาชน  จัดสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่ 077/2554

6 ก.ค. 54

คลัง เฟ้นหานวัตกรรมเพื่อบริการประชาชน จัดสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2554) และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 076/2554

5 ก.ค. 54

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2554) และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
คลังเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ เตรียมรับสมัครสมาชิกปีหน้า 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

ข่าวที่ 075/2554

1 ก.ค. 54

คลังเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ เตรียมรับสมัครสมาชิกปีหน้า 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
   
เดือนมิถุนายน 2554  
ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554

ข่าวที่ 074/2554

30 มิ.ย. 54

ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 "เศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่ายังคงขยายตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.0-5.0 ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น"

ข่าวที่ 073/2554

29 มิ.ย. 54

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 "เศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่ายังคงขยายตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.0-5.0 ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น"
ผลการหารือเกี่ยวกับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงค์โปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข่าวที่ 072/2554

29 มิ.ย. 54

ผลการหารือเกี่ยวกับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงค์โปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554

ข่าวที่ 071/2554

29 มิ.ย. 54

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 July – 31 December 2011

No. 071/2011

Jun 29,2011

Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 July – 31 December 2011
โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิตและเงินกู้ส่วนบุคคล

ข่าวที่ 070/2554

24 มิ.ย. 54

โครงการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคล
โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิตและเงินกู้ส่วนบุคคล

ข่าวที่ 069/2554

22 มิ.ย. 54

โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิตและเงินกู้ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2554

ข่าวที่ 068/2554

20 มิ.ย. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2554
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 067/2554

17 มิ.ย. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2554 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 066/2554

10 มิ.ย. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2554 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
สรุปความคืบหน้าโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554

ข่าวที่ 065/2554

3 มิ.ย. 54

สรุปความคืบหน้าโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554
     
เดือนพฤษภาคม 2554  
       
คลังจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินัดแรก

ข่าวที่ 064/2554

24 พ.ค. 54

คลังจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินัดแรก
โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ข่าวที่ 063/2554

23 พ.ค. 54

โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 062/2554

20 พ.ค. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554

ข่าวที่ 061/2554

19 พ.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2554 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 060/2554

13 พ.ค. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2554 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
โครงการบ้านหลังแรก ธอส. ได้ใจคนอยากมีบ้าน ยอดยื่นกู้ 3 วัน เฉียด 15,000 ล้านบาท

ข่าวที่ 059/2554

12 พ.ค. 54

โครงการบ้านหลังแรก ธอส. ได้ใจคนอยากมีบ้าน ยอดยื่นกู้ 3 วัน เฉียด 15,000 ล้านบาท
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 44 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวที่ 058/2554

9 พ.ค. 54

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 44 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

ข่าวที่ 057/2554

9 พ.ค. 54

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 14 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการเงินและการคลังของกระทรวงการคลัง

ข่าวที่ 056/2554

6 พ.ค. 54

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการเงินและการคลังของกระทรวงการคลัง
การหารือทวิภาคีของปลัดกระทรวงการคลังในช่วงการประชุม ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 44 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวที่ 055/2554

6 พ.ค. 54

การหารือทวิภาคีของปลัดกระทรวงการคลังในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 44 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

ข่าวที่ 054/2554

4 พ.ค. 54

ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 และ 2554 (เพิ่มเติม)

ข่าวที่ 053/2554

3 พ.ค. 54

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 และ 2554 (เพิ่มเติม)
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม  (กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย) โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.)

ข่าวที่ 052/2554

3 พ.ค. 54

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย) โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

ข่าวที่ 051/2554

3 พ.ค. 54

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
       
เดือนเมษายน 2554  
       
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป

ข่าวที่ 050/2554

29 เม.ย. 54

การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 049/2554

25 เม.ย. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554
มาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล

ข่าวที่ 048/2554

22 เม.ย. 54

คลังมอบเงินสงเคราะห์แท็กซี่พลเมืองดี
มาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล

ข่าวที่ 047/2554

21 เม.ย. 54

มาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ข่าวที่ 046/2554

19 เม.ย. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554
คลังดันหลายมาตรการเข้าช่วยผู้ประกอบการ SME หลากหลายกลุ่ม

ข่าวที่ 045/2554

12 เม.ย. 54

คลังดันหลายมาตรการเข้าช่วยผู้ประกอบการ SME หลากหลายกลุ่ม
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ข่าวที่ 044/2554

12 เม.ย. 54

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 15

ข่าวที่ 043/2554

12 เม.ย. 54

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 15 วันที่ 8 เมษายน 2554 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนและอาเซียน+3 วันที่ 5-7 เมษายน 2554 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ข่าวที่ 042/2554

11 เม.ย. 54

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนและอาเซียน+3 วันที่ 5-7 เมษายน 2554 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2554 และครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 041/2554

8 เม.ย. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2554 และครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554
การออกพันธบัตร Inflation Linked Bond : ILB ครั้งแรกของประเทศไทย

ข่าวที่ 040/2554

7 เม.ย. 54

การออกพันธบัตร Inflation Linked Bond : ILB ครั้งแรกของประเทศไทย
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก

ข่าวที่ 039/2554

5 เม.ย. 54

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก(ตุลาคม–ธันวาคม2553) ประจำปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 038/2554

4 เม.ย. 54

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก(ตุลาคม–ธันวาคม2553) ประจำปีงบประมาณ 2554
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554

ข่าวที่ 037/2554

4 เม.ย. 54

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2554
คลัง จับมือ กทม. ผนึกกำลังเข้มกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เดินหน้าสร้างประชาคมผู้ค้าเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุน ตามนโยบายประชาวิวัฒน์

ข่าวที่ 036/2554

4 เม.ย. 54

คลัง จับมือ กทม. ผนึกกำลังเข้มกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เดินหน้าสร้างประชาคมผู้ค้าเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งทุน ตามนโยบายประชาวิวัฒน์
ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2554

ข่าวที่ 035/2554

4 เม.ย. 54

ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2554
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554

ข่าวที่ 034/2554

1 เม.ย. 54

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures  by Foreign Entities in Thailand during 1 April – 30 September 2011

ี่No. 034/2011

April 1,2011

Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 April – 30 September 2011
       
เดือนมีนาคม 2554  
       
คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวที่ 033/2554

31 มี.ค. 54

คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
คลังมอบสรรพสามิตศึกษาโครงสร้างภาษีสุรา เน้นสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรม

ข่าวที่ 032/2554

29 มี.ค. 54

คลังมอบสรรพสามิตศึกษาโครงสร้างภาษีสุรา เน้นสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรม
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency

ข่าวที่ 031/2554

29 มี.ค. 54

การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 255 4 “เศรษฐกิจไทยปี 54 คาดว่ายังคงขยายตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.0–5.0 โดยอุปสงค์ภายในประเทศมีบทบาทมากขึ้น”

ข่าวที่ 030/2554

29 มี.ค. 54

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 255 4 “เศรษฐกิจไทยปี 54 คาดว่ายังคงขยายตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.0–5.0 โดยอุปสงค์
ผลการประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2

ข่าวที่ 029/2554

23 มี.ค. 54

ผลการประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2
ฐานะการคลังของรัฐบาล 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 028/2554

18 มี.ค. 54

ฐานะการคลังของรัฐบาล 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
การเปิดการประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต

ข่าวที่ 027/2554

16 มี.ค. 54

การเปิดการประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต
การประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2

ข่าวที่ 026/2554

15 มี.ค. 54

การประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum ครั้งที่ 2่
คลังลุยมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเมืองย่าโม คาดปี 56 ครบทั้งประเทศเกือบ 1 ล้านไร่

ข่าวที่ 025/2554

11 มี.ค. 54

คลังลุยมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเมืองย่าโม คาดปี 56 ครบทั้งประเทศเกือบ 1 ล้านไร่
คลังเดินหน้าปั้นหมอหนี้ หวังแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

ข่าวที่ 024/2554

11 มี.ค. 54

คลังเดินหน้าปั้นหมอหนี้ หวังแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554

ข่าวที่ 023/2554

8 มี.ค. 54

ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554

ข่าวที่ 022/2554

8 มี.ค. 54

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ เดินหน้าต่อเนื่อง

ข่าวที่ 021/2554

7 มี.ค. 54

"ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์" เดินหน้าต่อเนื่อง
มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการ บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข่าวที่ 020/2554

4 มี.ค. 54

มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการ บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด
การออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB 616A)

ข่าวที่ 019/2554

2 มี.ค. 54

การออกพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB 616A)
คลังดันมาตรการทางการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ

ข่าวที่ 018/2554

1 มี.ค. 54

คลังดันมาตรการทางการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ
คลังเผยความคืบหน้า 'ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์'

ข่าวที่ 017/2554

1 มี.ค. 54

คลังเผยความคืบหน้า "ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์"
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2554  
       
ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนมีนาคม 2554

ข่าวที่ 016/2554

28 ก.พ. 54

ประกาศงดการออกตั๋วเงินคลังทุกรุ่นอายุในเดือนมีนาคม 2554
ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค

ข่าวที่ 015/2554

25 ก.พ. 54

ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค

ข่าวที่ 014/2554

23 ก.พ. 54

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ฐานะการคลังของรัฐบาล 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 013/2554
21 ก.พ. 54
ฐานะการคลังของรัฐบาล 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2554 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 012/2554
15 ก.พ. 54
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2554 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554
การกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับเงินกู้ Capital Market Development Program (CMDP) ข่าวที่ 011/2554
14 ก.พ. 54
การกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับเงินกู้ Capital Market Development Program (CMDP)
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ข่าวที่ 010/2554
8 ก.พ. 54
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2554 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป ข่าวที่ 009/2554
7 ก.พ. 54
การส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป
ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ข่าวที่ 008/2554
2 ก.พ. 54
ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 6.50%  สำหรับผลประกอบการปี 2553 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) ข่าวที่ 007/2554
1 ก.พ. 54
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 6.50% สำหรับผลประกอบการปี 2553 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)
       
เดือนมกราคม 2554  
       
ฐานะการคลังของรัฐบาลไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 006/2554
24 ม.ค. 54
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2553 และรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553
ฐานะการคลังของรัฐบาลไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 005/2554
19 ม.ค. 54
ฐานะการคลังของรัฐบาลไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2553) และ2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553) ข่าวที่ 004/2554
19 ม.ค. 54
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2553) และ2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2553 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 ข่าวที่ 003/2554
18 ม.ค. 54
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2553 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย  ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554' ข่าวที่ 002/2554
14 ม.ค. 54
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554
 Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January - 30 June 2011 No.   002/2011
Jan 14, 2011
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January - 30 June 2011
มาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น ข่าวที่ 001/2554
11 ม.ค. 54
มาตรการภาษีสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
       
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541