แถลงข่าว ปี 2555

 

 

 เดือนธันวาคม 2555
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.7 และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
 28 ธ.ค. 55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.7 และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
 28 ธ.ค. 55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.7 และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
 28 ธ.ค. 55
ฐานะการคลังภาครัฐบาล ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) และปีงบประมาณ 2555
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.7 และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
 26 ธ.ค. 55
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.7 และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
 24 ธ.ค. 55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
รายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2555 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
 21 ธ.ค. 55
รายได้รัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2555 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor's
 12 ธ.ค. 55
การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor's
กระทรวงการคลังทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
   4 ธ.ค. 55
กระทรวงการคลังทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
   
เดือนพฤศจิกายน 2555
 
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 30 พ.ย.55
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
 27 พ.ย.55
งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
 23 พ.ย.55
คลังจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานทั่วประเทศชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบฯ ปี 2556
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
 14 พ.ย.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
 14 พ.ย.55
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2555
มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย
 14 พ.ย.55
มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
 12 พ.ย.55
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1
ความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
   9 พ.ย.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2555
ความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
   8 พ.ย.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555
ความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
   6 พ.ย.55
ความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555
รมว.คลังลงนามแบ่งงานในกำกับดูแลให้ รมช.คลัง
   5 พ.ย.55
รมว.คลังลงนามแบ่งงานในกำกับดูแลให้ รมช.คลัง
   
เดือนตุลาคม 2555
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
   24 ต.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555
   24 ต.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555
   24 ต.ค.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555
แถลงข่าวการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information (R&I)
   18 ต.ค.55
แถลงข่าวการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Rating and Investment Information (R&I)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2555
   18 ต.ค.55
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2555
ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   16 ต.ค.55
ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
แถลงการณ์ของประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 10
   15 ต.ค.55
แถลงการณ์ของประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 10
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม (ช่วงเช้า)
   15 ต.ค.55
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม (ช่วงเช้า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10
   15 ต.ค.55
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการคลังอาเซม
   14 ต.ค.55
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการคลังอาเซม
High-Level Finance Officials’ Meeting
   Oct14,2012
High-Level Finance Officials’ Meeting
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2555 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   12 ต.ค.55
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2555 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การสัมมนานักลงทุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   11 ต.ค.55
การสัมมนานักลงทุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ความคืบหน้าของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
   10 ต.ค.55
ความคืบหน้าของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2555
   4 ต.ค.55
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2555
ฐานะการคลังภาครัฐบาล ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
   3 ต.ค.55
ฐานะการคลังภาครัฐบาล ตามระบบ สศค. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2555) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
มาตรการภาษีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
   2 ต.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
   2 ต.ค.55
การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
   1 ต.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555
คลังเริ่มจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก
   1 ต.ค.55
คลังเริ่มจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก
   
เดือนกันยายน 2555
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
  25 ก.ย.55
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556"
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555)
  25 ก.ย.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555)
รายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2555 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  21 ก.ย.55
รายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2555 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
รัฐบาลจัดงานแสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการ รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ไหลทุกคูคลอง
  20 ก.ย.55
คลังกระตุ้นการออมเพื่อการเกษียณ ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีลาออกแต่คงเงินออมจนถึง 55 ปี
รัฐบาลจัดงานแสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการ รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ไหลทุกคูคลอง
  17 ก.ย.55
รัฐบาลจัดงานแสดงความขอบคุณ พร้อมประกาศเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการ "รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ไหลทุกคูคลอง"
กระทรวงการคลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ
  12 ก.ย.55
กระทรวงการคลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2555- 31พฤษภาคม 2556
  10 ก.ย.55
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2555- 31พฤษภาคม 2556
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during September1st, 2012 - May 31st, 2013
  Sep10,2012
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during September1st, 2012 - May 31st, 2013
การแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี
  10 ก.ย.55
การแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 (10th Asia-Europe Finance Ministers' Meeting: ASEM Finance Ministers' Meeting)
  6 ก.ย.55
ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 (10th Asia-Europe Finance Ministers' Meeting: ASEM Finance Ministers' Meeting)
   
เดือนสิงหาคม 2555
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Minister's Meeting) ครั้งที่ 19
  31 ส.ค.55
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Minister's Meeting) ครั้งที่ 19
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting : FMM) ครั้งที่ 19
  28 ส.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting : FMM) ครั้งที่ 19
  27 ส.ค.55
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting : FMM) ครั้งที่ 19
ประกาศเปิดลงทะเบียนวันแรกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  27 ส.ค.55
ประกาศเปิดลงทะเบียนวันแรกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กระทรวงการคลังพร้อมจัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ งาน "รัฐบาลพบประชาชน : ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
  24 ส.ค.55
กระทรวงการคลังพร้อมจัดนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ งาน "รัฐบาลพบประชาชน : ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
  21 ส.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
เมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
  21 ส.ค.55
เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้
เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน
  20 ส.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
รายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2555 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  17 ส.ค.55
รายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2555 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
การจำหน่าย “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”
  16 ส.ค.55
การจำหน่าย “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2555
  15 ส.ค.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2555
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ
  10 ส.ค.55
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ
มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7 ส.ค.55
มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก
  1 ส.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก
   
เดือนกรกฎาคม 2555
 
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
 31 ก.ค.55
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
การตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรระนอง
 21 ก.ค.55
การตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรระนอง
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
 20 ก.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2555 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555)
 19 ก.ค.55
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2555 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555)
กระทรวงการคลังทำความเข้าใจการเข้าโครงการพักชำระหนี้ และเตือนใกล้สิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 18 ก.ค.55
กระทรวงการคลังทำความเข้าใจการเข้าโครงการพักชำระหนี้ และเตือนใกล้สิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2555
 13 ก.ค.55
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2555
รายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2555 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
 12 ก.ค.55
รายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2555 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
การสมทบเงินให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามโครงการ bilateral borrowing
  5 ก.ค.55
การสมทบเงินให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามโครงการ bilateral borrowing
การประชุม Asian Development Forum
  5 ก.ค.55
การประชุม Asian Development Forum "ODA & Green Growth in Asia" ครั้งที่ 3 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 (10th Asia-Europe Finance Ministers' Meeting: ASEM Finance Ministers' Meeting)
  3 ก.ค.55
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 (10th Asia-Europe Finance Ministers' Meeting: ASEM Finance Ministers' Meeting)
   
เดือนมิถุนายน 2555
 
ฐานะการคลังภาครัฐบาล ตามระบบ สศค.
  29 มิ.ย.55
ฐานะการคลังภาครัฐบาล ตามระบบ สศค.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2555) และในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.2 - 6.2 กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง
  28 มิ.ย.55
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.2 - 6.2 กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง"
ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (ILB217A) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
  26 มิ.ย.55
ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (ILB217A) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย
  26 มิ.ย.55
มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัย
มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  26 มิ.ย.55
มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555
  20 มิ.ย.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555
 ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2555
  20 มิ.ย.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2555
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
  19 มิ.ย.55
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มกราคม 2556
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during May 1st, 2012 – January 31st, 2013
  Jun19,2012
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during May 1st, 2012 – January 31st, 2013
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  15 มิ.ย.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
รายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2555 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  15 มิ.ย.55
รายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2555 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
  5 มิ.ย.55
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
มาตรการภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรก
  5 มิ.ย.55
มาตรการภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรก
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าและบริการ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
  5 มิ.ย.55
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าและบริการ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ
  5 มิ.ย.55
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ
   
เดือนพฤษภาคม 2555
 
มาตรการภาษีเพื่อการสนับสนุนการประกอบกิจการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 31 พ.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อการสนับสนุนการประกอบกิจการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาวสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 31 พ.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาวสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
 24 พ.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555
 17 พ.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555
รายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2555 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
 14 พ.ค.55
รายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2555 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
ความคืบหน้าโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ที่มีสถานะหนี้ปกติ
 11 พ.ค.55
ความคืบหน้าโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ที่มีสถานะหนี้ปกติ
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings
 10 พ.ค.55
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Fitch Ratings
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555
   8 พ.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 45 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
   8 พ.ค.55
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 45 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
การหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 45 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2555
   3 พ.ค.55
การหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 45 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2555
รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 เห็นชอบการเพิ่มขนาดของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilaterralisation : CMIM)
   3 พ.ค.55
รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 เห็นชอบการเพิ่มขนาดของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilaterralisation : CMIM)
รมช.วิรุฬหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีการเงินและไปรษณีย์ญี่ปุ่น
   3 พ.ค.55
รมช.วิรุฬหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีการเงินและไปรษณีย์ญี่ปุ่น
“คลัง” ดีเดย์ “พักชำระหนี้ 3 ปี” ลงทะเบียน 2 พ.ค. 2555 อุ้มลูกหนี้ดีกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และลูกหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
   2 พ.ค.55
"คลัง" ดีเดย์ "พักชำระหนี้ 3 ปี" ลงทะเบียน 2 พ.ค. 2555 อุ้มลูกหนี้ดีกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และลูกหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
   
เดือนเมษายน 2555
 
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดย บริษัท Moody’s Investors Service
 27 เม.ย.55
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดย บริษัท Moody's Investors Service
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
 24 เม.ย.55
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2555
 24 เม.ย.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2555
รัฐบาลขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
 24 เม.ย.55
รัฐบาลขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท"
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
 23 เม.ย.55
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
เป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2555
 20 เม.ย.55
เป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2555
คลังจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย “เปิดคลัง ประลองขุน” มุ่งอนุรักษ์กีฬาประจำชาติ
 18 เม.ย.55
คลังจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย "เปิดคลัง ประลองขุน" มุ่งอนุรักษ์กีฬาประจำชาติ
รายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2555 และในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555
 12 เม.ย.55
รายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2555 และในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555
 12 เม.ย.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555
กระทรวงการคลังจัดมหกรรมแข่งขันหมากรุกไทย “เปิดคลังประลองขุน” 21–22 เมษายนนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาสัย
 11 เม.ย.55
กระทรวงการคลังจัดมหกรรมแข่งขันหมากรุกไทย "เปิดคลังประลองขุน" 21–22 เมษายนนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาสัย
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555
 10 เม.ย.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555
การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
   5 เม.ย.55
การประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
   
เดือนมีนาคม 2555
 
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  30 มี.ค.55
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) ประจำปีงบประมาณ 2555
  29 มี.ค.55
ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) ประจำปีงบประมาณ 2555
เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
  28 มี.ค.55
เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 “เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.0 – 6.0 ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง”
  26 มี.ค.55
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 "เศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.0 – 6.0 ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง"
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  22 มี.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี
  21 มี.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2555
  19 มี.ค.55
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2555
รายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  16 มี.ค.55
รายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
  13 มี.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Rating and Investment Information (R&I)
    6 มี.ค.55
การประกาศผลการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Rating and Investment Information (R&I)
แนวทางการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
    6 มี.ค.55
แนวทางการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
ข้อเสนอแนวทางการมอบนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและผู้ประกอบการจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
    5 มี.ค.55
ข้อเสนอแนวทางการมอบนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและผู้ประกอบการจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
กอช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
    1 มี.ค.55
กอช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
   
เดือนกุมพาพันธ์ 2555
 
รมช.คลัง ชี้แจงเรื่องโบนัสพนักงานสถาบันการเงินของรัฐ
  29 ก.พ.55
รมช.คลัง ชี้แจงเรื่องโบนัสพนักงานสถาบันการเงินของรัฐ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  28 ก.พ.55
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
รมช.วิรุฬ สั่งการให้เอสเอ็มอีแบงก์ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง
  23 ก.พ.55
รมช.วิรุฬ สั่งการให้เอสเอ็มอีแบงก์ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2555
  22 ก.พ.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2555
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554
  22 ก.พ.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
  21 ก.พ.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555
รมช.วิรุฬ เชิญประชุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการกำกับดูแล เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  14 ก.พ.55
รมช.วิรุฬ เชิญประชุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการกำกับดูแล เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2555 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555)
  14 ก.พ.55
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2555 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555)
   
เดือนมกราคม 2555
 
พิธีลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการ TA 7998-THA การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทย
  25 ม.ค.55
พิธีลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการ TA 7998-THA การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทย
กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  25 ม.ค.55
กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% สำหรับผลประกอบการปี 2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)
  20 ม.ค.55
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% สำหรับผลประกอบการปี 2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554)
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554
  19 ม.ค.55
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2554
  19 ม.ค.55
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2554
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555
  18 ม.ค.55
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555
พิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
  16 ม.ค.55
พิธีเปิดโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2554 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)
  12 ม.ค.55
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2554 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555
   9 ม.ค.55
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2012 - 30 September 2012
Jan 09,2012
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entities in Thailand during 1 January 2012 - 30 September 2012
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
   4 ม.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย
   4 ม.ค.55
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของผู้ประสบอุทกภัย
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541