แถลงข่าว ปี 2556

 

เดือนธันวาคม 2556
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 และ 2557  “เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2557”
      26 ธ.ค.56
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 และ 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2557”
Thailand’s Economic Outlook Projection 2013 and 2014
     Dec 26,2013
Thailand’s Economic Outlook Projection 2013 and 2014
The Thai economy in 2013 is projected to grow at 2.8 percent,
and likely to expand more in 2014
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
      24 ธ.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
รายได้รัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
      18 ธ.ค.56
รายได้รัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
ไทยยกระดับเข้าร่วมบริจาคเงินเป็นครั้งแรก ให้แก่กลุ่มธนาคารโลกเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนทั่วโลก
      18 ธ.ค.56
ไทยยกระดับเข้าร่วมบริจาคเงินเป็นครั้งแรก ให้แก่กลุ่มธนาคารโลกเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนทั่วโลก
คลังสำรวจควำมเสียหาย
      11 ธ.ค.56
คลังสำรวจความเสียหาย
   
เดือนพฤศจิกายน 2556
 
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
      22 พ.ย.56
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2556
      22 พ.ย.56
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2556
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2556
      19 พ.ย.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2556
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
      18 พ.ย.56
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2556
      15 พ.ย.56
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556
      14 พ.ย.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556
คลังลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 กรมภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อุดช่องว่างการหลบเลี่ยงและฉ้อโกงภาษีอากรทั้งระบบ
      12 พ.ย.56
คลังลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 กรมภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อุดช่องว่างการหลบเลี่ยงและฉ้อโกงภาษีอากรทั้งระบบ
คลังประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปี พ.ศ. 2557
      4 พ.ย.56
คลังประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปี พ.ศ. 2557
   
เดือนตุลาคม 2556
 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2556
     29 ต.ค.56
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2556
สภาพคล่องธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
     24 ต.ค.56
สภาพคล่องธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2556
     24 ต.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2556
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     22 ต.ค.56
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556
     18 ต.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
     18 ต.ค.56
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
การขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
     15 ต.ค.56
การขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
     14 ต.ค.56
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
     11 ต.ค.56
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556  การประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     8 ต.ค.56
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556 การประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุม Asia Pacific Tax Forum ครั้งที่ 10
     2 ต.ค.56
การประชุม Asia Pacific Tax Forum ครั้งที่ 10
   
เดือนกันยายน 2556
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 และ 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.5-4.0”
     27 ก.ย.56
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 และ 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.5-4.0”
Thailand’s Economic Outlook Projection 2013 and 2014 The Thai economy in 2013 is projected to grow at 3.5-4.0 percent
     Sep27,2013
Thailand’s Economic Outlook Projection 2013 and 2014 The Thai economy in 2013 is projected to grow at 3.5-4.0 percent
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)  ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
     27 ก.ย.56
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
     24 ก.ย.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting) ครั้งที่ 20
     23 ก.ย.56
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting) ครั้งที่ 20
รายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2556 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
     19 ก.ย.56
รายได้รัฐบาลเดือนสิงหาคม 2556 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2556
     18 ก.ย.56
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2556
ผลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ
     18 ก.ย.56
ผลการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556
     18 ก.ย.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556
การประชุม PDMO-Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     12 ก.ย.56
การประชุม PDMO-Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
     5 ก.ย.56
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand by Foreign Entities during the period of September 1st, 2013 – May 31st, 2014
     Sep5,2013
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand by Foreign Entities during the period of September 1st, 2013 – May 31st, 2014
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
     5 ก.ย.56
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้พรรคการเมืองนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้
     3 ก.ย.56
มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้พรรคการเมืองนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้
   
เดือนสิงหาคม 2556
 
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี 57
   30 ส.ค.56
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี 57
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน "กยศ. พี่ช่วยน้อง"  ประกาศความร่วมมือกับ กยศ. จากทุกภาคส่วน
   28 ส.ค.56
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน "กยศ. พี่ช่วยน้อง" ประกาศความร่วมมือกับ กยศ. จากทุกภาคส่วน
การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
   27 ส.ค.56
การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่และไอศกรีม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
   27 ส.ค.56
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
   23 ส.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
คลังสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม
   22 ส.ค.56
คลังสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2556
   22 ส.ค.56
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556
   22 ส.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556
รายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2556 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
   19 ส.ค.56
รายได้รัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2556 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2556
   13 ส.ค.56
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    8 ส.ค.56
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
    6 ส.ค.56
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2.5% สำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2556
    2 ส.ค.56
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2.5% สำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556
    2 ส.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556
       
เดือนกรกฎาคม 2556
 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)
  30 ก.ค.56
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) ....
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 30 ก.ค.56
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สบน. จัดสัมมนา“Moving Forward 2 ล้านล้าน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก” สร้างความเข้าใจประชาชนการเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
  30 ก.ค.56
สบน. จัดสัมมนา“Moving Forward 2 ล้านล้าน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก” สร้างความเข้าใจประชาชนการเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556
  26 ก.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  26 ก.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
รายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2556 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  15 ก.ค.56
รายได้รัฐบาลเดือนมิถุนายน 2556 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
กระทรวงการคลัง แนะนำ "คลินิกภาษี" แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน
  03 ก.ค.56
กระทรวงการคลัง แนะนำ "คลินิกภาษี" แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน
   
เดือนมิถุนายน 2556
 
คลังจัด CCO-MOF สัญจรครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2556 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เน้นสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่
  29 มิ.ย.56
คลังจัด CCO-MOF สัญจรครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2556 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เน้นสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่
การกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
  28 มิ.ย.56
การกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวร้อยละ 4.5"
  27 มิ.ย.56
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวร้อยละ 4.5"
รมช.คลังรุดช่วยเหลือ / ให้กำลังใจชาวนา
  26 มิ.ย.56
รมช.คลังรุดช่วยเหลือ / ให้กำลังใจชาวนา
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  21 มิ.ย.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  19 มิ.ย.56
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง : สศค. หรือ GFS ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) และช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
  19 มิ.ย.56
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง : สศค. หรือ GFS ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2556) และช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
รายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2556 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  17 มิ.ย.56
รายได้รัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2556 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมหน่วยงานในกำกับดูแล
  17 มิ.ย.56
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมหน่วยงานในกำกับดูแล
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
   4 มิ.ย.56
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ
มาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย
   3 มิ.ย.56
มาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย
   
เดือนพฤษภาคม 2556
 
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2556
   27 พ.ค.56
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2556
งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   23 พ.ค.56
งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2556
   22 พ.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2556
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
   21 พ.ค.56
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
รายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2556 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
   17 พ.ค.56
รายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2556 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
กระทรวงการคลังเชิญหน่วยงานชี้แจงหลักเกณฑ์ผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน
   16 พ.ค.56
กระทรวงการคลังเชิญหน่วยงานชี้แจงหลักเกณฑ์ผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556
   16 พ.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556- 31มกราคม 2557
   10 พ.ค.56
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556- 31มกราคม 2557
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand by Foreign Entities during the period of May1st, 2013 - January 31st, 2014
   May 10,13
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand by Foreign Entities during the period of May1st, 2013 - January 31st, 2014
การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46
   9 พ.ค.56
การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46
   6 พ.ค.56
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่  16 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
   6 พ.ค.56
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
   3 พ.ค.56
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มออกเสียงของไทยประจำธนาคารพัฒนาเอเชีย  การประชุมหารือระหว่างประเทศผู้บริจาคในกองทุนพัฒนาเอเชียประจำปี 2556 และ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
   3 พ.ค.56
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มออกเสียงของไทยประจำธนาคารพัฒนาเอเชีย การประชุมหารือระหว่างประเทศผู้บริจาคในกองทุนพัฒนาเอเชียประจำปี 2556 และ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2556
   3 พ.ค.56
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2556
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 16
   1 พ.ค.56
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 46 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 16
   
เดือนเมษายน 2556
 
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
   30 เม.ย.56
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
คลังจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ พระวิมานประดิษฐานเทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
   29 เม.ย.56
คลังจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ พระวิมานประดิษฐานเทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service (Moody's)
   26 เม.ย.56
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service (Moody's)
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58
   24 เม.ย.56
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
   23 เม.ย.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
การประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Spring Meetings) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   22 เม.ย.56
การประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Spring Meetings) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
   11 เม.ย.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2556 และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
   11 เม.ย.56
รายได้รัฐบาลเดือนมีนาคม 2556 และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2556
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
     4 เม.ย.56
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
     4 เม.ย.56
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
     2 เม.ย.56
แถลงข่าวการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
ผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
     2 เม.ย.56
ผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555
     1 เม.ย.56
กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555
   
เดือนมีนาคม 2556
 
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) ประจำปีงบประมาณ 2556
    29 มี.ค.56
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.3"
    29 มี.ค.56
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556 "เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.3"
กระทรวงการคลังมอบรางวัลเกียรติแห่งวายุภักษ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปี 2555
    28 มี.ค.56
กระทรวงการคลังมอบรางวัลเกียรติแห่งวายุภักษ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปี 2555
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
    22 มี.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
    19 มี.ค.56
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
รายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
    15 มี.ค.56
รายได้รัฐบาลเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
    11 มี.ค.56
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556
    11 มี.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556
การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
    8 มี.ค.56
การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
การสัมมนา "ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ"
    8 มี.ค.56
การสัมมนา "ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ"
ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond : ILB) รุ่นอายุ 15 ปี (ILB283A)
    6 มี.ค.56
ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond : ILB) รุ่นอายุ 15 ปี (ILB283A)
Results from the book-building for Thailand's 15-year Inflation-Linked Bond (ILB) issue
    Mar 6, 13
Results from the book-building for Thailand's 15-year Inflation-Linked Bond (ILB) issue
การติดตามการแก้ไขปัญหาของธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
    6 มี.ค.56
การติดตามการแก้ไขปัญหาของธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  28 ก.พ.56
งานพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การสัมมนาวิชาการยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  28 ก.พ.56
การสัมมนาวิชาการยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  22 ก.พ.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
กระทรวงการคลังเปิดตัว Website คลินิกภาษี และจัดเตรียมบริการให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากรแบบบูรณาการ
  19 ก.พ.56
กระทรวงการคลังเปิดตัว Website คลินิกภาษี และจัดเตรียมบริการให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากรแบบบูรณาการ
รายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2556 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
  15 ก.พ.56
รายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2556 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 6.0% สำหรับผลประกอบการปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)
  12 ก.พ.56
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 6.0% สำหรับผลประกอบการปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)
   
เดือนมกราคม 2556
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556
  24 ม.ค.56
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555
  24 ม.ค.56
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555
ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA)  ระหว่างรัฐบาลไทย สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
  24 ม.ค.56
ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ระหว่างรัฐบาลไทย สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2555
  22 ม.ค.56
ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2555
รายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2555 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556
  18 ม.ค.56
รายได้รัฐบาลเดือนธันวาคม 2555 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ระยะที่ 2
  16 ม.ค.56
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
  16 ม.ค.56
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
  15 ม.ค.56
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการให้สวัสดิการการให้กู้ยืมแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
กระทรวงการคลังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” เตรียมพร้อมบุคลากรช่วยผู้ประกอบการ “รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่าย เรื่องภาษีธุรกิจ”
  10 ม.ค.56
กระทรวงการคลังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” เตรียมพร้อมบุคลากรช่วยผู้ประกอบการ “รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่าย เรื่องภาษีธุรกิจ”
มาตรการการคลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  8 ม.ค.56
มาตรการการคลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กระทรวงการคลังเปิดโครงการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จังหวัดนำร่องชลบุรี”
  8 ม.ค.56
กระทรวงการคลังเปิดโครงการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จังหวัดนำร่องชลบุรี”
สุดยอดนวัตกรรมภาษี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
  Jan 4, 2013
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures
By Foreign Entities in Thailand during January1st – September 30th, 2013
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
   4 ม.ค.56
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม– 30กันยายน 2556
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541