แถลงข่าว ปี 2557

 


เดือนธันวาคม 2557
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  30 ธ.ค.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 และตลอดปีงบประมาณ 2557
ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  24 ธ.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
  19 ธ.ค.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  19 ธ.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
  19 ธ.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
  15 ธ.ค.57
การชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรณีการพระราชทานเงินให้ท่านผู้หญิงศรีรัศม์ สุวะดี
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
  11 ธ.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุม Steering Committee ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเงินระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
  8 ธ.ค.57
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุม Steering Committee ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเงินระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

เดือนพฤศจิกายน 2557
 
นักลงทุนตอบรับพันธบัตร ธ.ก.ส. อย่างท่วมท้น พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการออกพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุด
  26 พ.ย.57
นักลงทุนตอบรับพันธบัตร ธ.ก.ส. อย่างท่วมท้น พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการออกพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนตุลาคม 2557
  26 พ.ย.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนตุลาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 (ปรับ GDP ตาม สศช.)
  25 พ.ย.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 (ปรับ GDP ตาม สศช.)
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
  20 พ.ย.57
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
  19 พ.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
  19 พ.ย.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2557
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
  12 พ.ย.57
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

เดือนตุลาคม 2557
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 – 1.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2558”
  30 ต.ค.57
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 “เศรษฐกิจไทยปี 2557คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 – 1.7 และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2558”
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2557
  28 ต.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2557
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2557
  27 ต.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2557
รมว.คลัง ลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
  24 ต.ค.57
รมว.คลัง ลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  23 ต.ค.57
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  16 ต.ค.57
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  16 ต.ค.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
  14 ต.ค.57
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
การประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
  13 ต.ค.57
การประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ
  13 ต.ค.57
รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ
รมว.คลังเดินสายสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก ระหว่างการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
  10 ต.ค.57
รมว.คลังเดินสายสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก ระหว่างการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557
  10 ต.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557
การประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
  3 ต.ค.57
การประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
“คลัง” ร่วมคืนความสุขให้ชาวไทย
  2 ต.ค.57
“คลัง” ร่วมคืนความสุขให้ชาวไทย

เดือนกันยายน 2557
 
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
  30 ก.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)
  25 ก.ย.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2557) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
  19 ก.ย.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2557
  18 ก.ย.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2557
รมว.คลัง หารือ รมช.คลังจีน ให้มั่นใจและสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิรูป
  14 ก.ย.57
รมว.คลัง หารือ รมช.คลังจีน ให้มั่นใจและสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิรูป
รมว.คลังเรียกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย และชักจูงเอเชีย-ยุโรปให้ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
  14 ก.ย.57
รมว.คลังเรียกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย และชักจูงเอเชีย-ยุโรปให้ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
  11 ก.ย.57
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557
    9 ก.ย.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557
กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557
    8 ก.ย.57
กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้
    2 ก.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของป?งบประมาณ 2557 “ระดับเงินคงคลังยังเอื้อต่อการดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี แม้การจัดเก็บรายได้จะชะลอตัวลง”

เดือนสิงหาคม 2557
 
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้
    29 ส.ค.57
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
    26 ส.ค.57
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลังเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
    22 ส.ค.57
คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลังเห็นชอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2557
    21 ส.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2557
การชี้แจงกรณีทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550
    21 ส.ค.57
การชี้แจงกรณีทรัพย์สินในการแปรสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ต้องโอนให้แก่กระทรวงการคลังตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2550
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย”
    20 ส.ค.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย”
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557
    1 ส.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557

เดือนกรกฎาคม 2557
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 โดยมีแรงส่งในช่วงครึ่งปีหลังตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทิศทางชัดเจนขึ้น”
    30 ก.ค.57
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 โดยมีแรงส่งในช่วงครึ่งปีหลังตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทิศทางชัดเจนขึ้น”

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช?วง 9 เดือนแรกของป?งบประมาณ 2557 “ระดับเงินคงคลังที่เข้มแข็งยังเป็นปัจจัยหนุนการดำเนินนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี”
    28 ก.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช?วง 9 เดือนแรกของป?งบประมาณ 2557 “ระดับเงินคงคลังที่เข้มแข็งยังเป็นปัจจัยหนุนการดำเนินนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐในช่วงที่เหลือของปี”

การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมาธิการของ Financial Services Agency ของญี่ปุ่น
    25 ก.ค.57
การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมาธิการของ Financial Services Agency ของญี่ปุ่น
การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ
    22 ก.ค.57
การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ
การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
    22 ก.ค.57
การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ”
    18 ก.ค.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ”
การมีผลบังคับใช้ของความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM Agreement)
    17 ก.ค.57
การมีผลบังคับใช้ของความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai Initiative Multilateralisation Agreement: CMIM Agreement)
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557
    15 ก.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554
    9 ก.ค.57
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557
    7 ก.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557

เดือนมิถุนายน 2557
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 “การใช้จ่ายของภาคสาธารณะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย”
     30 มิ.ย.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557) และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 “การใช้จ่ายของภาคสาธารณะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย”
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “ฐานะการคลังที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสนับสนุนการดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้รายได้จัดเก็บจะต่ากว่าเป้า”
     27 มิ.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “ฐานะการคลังที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสนับสนุนการดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้รายได้จัดเก็บจะต่ากว่าเป้า”
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
     27 มิ.ย.57
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
“แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง”
     26 มิ.ย.57
“แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมาย”
     16 มิ.ย.57
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมาย”
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2557
     13 มิ.ย.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557
     9 มิ.ย.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
      3 มิ.ย.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)

เดือนพฤษภาคม 2557
 
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทย และการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นลบ โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
      28 พ.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทย และการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นลบ โดยบริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I)
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
      27 พ.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
      27 พ.ค.57
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings (Fitch)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “สภาพคล่องยังเข้มแข็ง พร้อมหนุนเบิกจ่าย ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”
      27 พ.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “สภาพคล่องยังเข้มแข็ง พร้อมหนุนเบิกจ่าย ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”
ผลการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ
      22 พ.ค.57
ผลการหารือระหว่างกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2557
      19 พ.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557
      19 พ.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557
รายได้รัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “ปัจจัยทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ ประกอบกับภาคการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงหดตัว ทำให้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย”
      16 พ.ค.57
รายได้รัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “ปัจจัยทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ ประกอบกับภาคการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงหดตัว ทำให้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย”
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
      6 พ.ค.57
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
รมว.คลังเน้นย้ำบทบาทนำของไทยในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      5 พ.ค.57
รมว.คลังเน้นย้ำบทบาทนำของไทยในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
      5 พ.ค.57
ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน
      5 พ.ค.57
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน

เดือนเมษายน 2557
 
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      30 เม.ย.57
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 “แม้รายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้า แต่ฐานะการคลังยังแกร่งอยู่”
      30 เม.ย.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 “แม้รายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้า แต่ฐานะการคลังยังแกร่งอยู่”
ปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
      28 เม.ย.57
ปลัดกระทรวงการคลังเยี่ยมชมโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
      28 เม.ย.57
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
รายได้รัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557
      23 เม.ย.57
รายได้รัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Spring Meetings)
      13 เม.ย.57
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Spring Meetings)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       7 เม.ย.57
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Finance Ministers’ Meeting) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
       7 เม.ย.57
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Finance Ministers’ Meeting) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
       3 เม.ย.57
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)

เดือนมีนาคม 2557
 
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
      31 มี.ค.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
      28 มี.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ตามสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ”
      27 มี.ค.57
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 “เศรษฐกิจไทยปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ตามสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ”
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
      19 มี.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายได้รัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
      19 มี.ค.57
รายได้รัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
คลังหารือ สคร. เกี่ยวกับนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
      19 มี.ค.57
คลังหารือ สคร. เกี่ยวกับนโยบายด้านการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กระทรวงการคลังจัดงาน CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก
      19 มี.ค.57
กระทรวงการคลังจัดงาน CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก
การประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)
      14 มี.ค.57
การประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)
การหารือเพื่อวางนโยบายขั้นต่อไปของกระทรวงการคลัง สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
      13 มี.ค.57
การหารือเพื่อวางนโยบายขั้นต่อไปของกระทรวงการคลัง สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
      11 มี.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
      6 มี.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557
      5 มี.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557
   
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
รายได้รัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
    26 ก.พ.57
รายได้รัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
    21 ก.พ.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting)
    20 ก.พ.57
การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Deputies’ Meeting)
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ
    19 ก.พ.57
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
    17 ก.พ.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556
   
เดือนมกราคม 2557
 
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2556
    30 ม.ค.57
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2556
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556
    30 ม.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557
    21 ม.ค.57
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557
รายได้รัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557
    13 ม.ค.57
รายได้รัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556
      9 ม.ค.57
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ปีงบประมาณ 2556
      6 ม.ค.57
ฐานะการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ปีงบประมาณ 2556
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
      3 ม.ค.57
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s)
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2558 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541