ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 13,600,000.00
อีเมล์แอดเดรส Mof_Purchase@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 2165,2111 
หมายเลขโทรสาร  หมายเลข 0-2273-9776
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
30/01/2562
6/02/2562
 2 ประกาศราคากลาง  30/01/2562            download
 3 ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม
   
 4 ประกาศเชิญชวน  14/02/2562    

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download