ตารางบัญชีเงินเดือน และค่าจ้าง

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1  หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2  หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษพิเศษเฉพาะ

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 
หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น  

ลำดับที่

อัตราค่าจ้าง

  รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง
1 4,100 178.25 25.45
1.5 4,200 182.60 26.10
2 4,300 186.95 26.70
2.5 4,400 191.30 27.30
3 4,500 195.65 27.95
3.5 4,600 200.00 28.55
4 4,700 204.35 29.20
4.5 4,800 208.70 29.80
5 4,900 213.05 30.45
5.5 5,040 219.15 31.30
6 5,180 225.20 32.15
6.5 5,320 231.30 33.05
7 5,460 237.40 33.90
7.5 5,600 243.50 34.80
8 5,740 249.55 35.65
8.5 5,880 255.65 36.50
9 6,020 261.75 37.40
9.5 6,160 267.80 38.25
10 6,300 273.90 39.15
10.5 6,440 280.00 40.00
11 6,580 268.50 40.95
11.5 6,720 292.15 41.75
12 6,860 298.25 42.60
12.5 7,000 304.35 43.50
13 7,140 310.45 44.35
13.5 7,280 316.50 45.20
14 7,430 323.05 46.15
14.5 7,580 329.55 47.10
15 7,730 336.10 48.00
15.5 7,880 342.60 48.95
16 8,040 349.55 49.95
16.5 8,200 356.50 50.95
17 8,360 363.50 51.95
17.5 8,520 370.45 52.90
18 8,690 377.85 54.00
18.5 8,910 387.40 55.35
19 9,090 395.20 56.40
19.5 9,270 403.50 57.60
20 9,450 410.85 58.70
20.5 9,640 419.15 59.90
21 9,830 427.40 61.05
21.5 10,020 435.65 62.25
22 10,220 444.35 63.50
22.5 10,420 453.05 64.70
23 10,630 462.15 66.00
23.5 10,840 471.30 67.35
24 11,050 480.45 68.65
24.5 11,260 489.55 69.95
25 11,640 506.10 72.30
25.5 11,860 515.65 73.65
26 12,090 525.65 75.10
26.5 12,320 535.65 76.50
27 12,560 546.10 78.00
27.5 12,800 556.50 79.50
28 13,050 567.40 81.05
28.5 13,300 578.25 82.60
29 13,560 589.55 84.20
29.5 13,820 600.85 85.85
30 14,080 612.15 87.45
30.5 14,340 623.50 89.05
31 14,600 634.80 90.70
31.5 14,860 646.10 92.30
32 15,120 657.40 93.90
32.5 15,380 668.70 95.55
33 15,640 680.00 97.15
33.5 15,900 691.30 98.75
34 16,160 702.60 100.35

หมายเหตุ    
กลุ่มตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จ้างจาก

- ผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
- ผู้มีวุฒิ ปวช. หรือประสบการณ์ 5 ปี

- ผู้มีวุฒ ปวส. หรือประสบการณ์ 8 ปี
อัตราจ้างค่าจ้างขั้นต่ำ-สูง เป็นไปตามตำแหน่งลูกจ้างประจำแต่ละหมวด    

Posted: 06.23.2000 14:48