ตารางบัญชีเงินเดือน และค่าจ้าง

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1  หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2  หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษพิเศษเฉพาะ

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง

ลำดับที่

อัตราค่าจ้าง

 

 

รายเดือน

รายวัน

รายชั่วโมง

1

6,360

276.50

39.50

1.5

6,530

283.90

40.55

2

6,700

291.30

41.60

2.5

6,870

298.70

42.65

3

7,040

306.10

43.75

3.5

7,210

313.50

44.80

4

7,380

320.85

45.85

4.5

7,580

329.55

47.10

5

7,780

338.25

48.30

5.5

7,980

346.95

49.55

6

8,190

356.10

50.85

6.5

8,410

365.65

52.25

7

8,610

374.35

53.50

7.5

8,820

383.50

54.80

8

9,040

393.05

56.15

8.5

9,300

404.35

57.75

9

9,560

415.65

59.40

9.5

9,820

426.95

61.00

10

10,080

438.25

62.60

10.5

10,340

449.55

64.20

11

10,600

460.85

65.85

11.5

10,860

472.15

67.45

12

11,120

483.50

69.05

12.5

11,380

494.80

70.70

13

11,650

506.50

72.35

13.5

11,900

517.40

73.90

14

12,160

528.70

75.55

14.5

12,420

540.00

77.15

15

12,680

551.30

78.75

15.5

12,940

562.60

80.35

16

13,200

573.90

82.00

16.5

13,460

585.20

83.60

17

13,730

596.95

85.30

17.5

14,000

608.70

86.95

18

14,280

620.85

88.70

18.5

14,560

633.05

90.45

19

14,840

645.20

92.15

19.5

15,130

657.85

94.00

20

15,420

670.45

95.80

20.5

15,720

683.50

97.35

21

16,020

696.50

99.50

21.5

16,330

710.00

101.45

22

16,640

723.50

103.35

22.5

16,950

736.95

105.30

23

17,260

750.45

107.20

23.5

17,570

763.90

109.15

24

17,880

777.40

111.05

24.5

18,190

790.85

113.00

25

18,500

804.35

114.90

25.5

18,810

817.85

116.85

26

19,120

831.30

118.75

26.5

19,430

844.80

120.70

27

19,740

858.25

122.60

หมายเหตุ 
กลุ่มตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จ้างจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือประสบการณ์ 10 - 15 ปี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง
 เป็นไปตามตำแหน่งลูกจ้างประจำ

Posted: 06.23.2000 15:33