ตารางบัญชีเงินเดือน และค่าจ้าง

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1  หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2  หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษพิเศษเฉพาะ

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง

ลำดับที่

อัตราค่าจ้าง

 

 

รายเดือน

รายวัน

รายชั่วโมง

1

7,780

338.25

48.30

1.5

7,980

346.95

49.55

2

8,190

356.10

50.85

2.5

8,410

365.65

52.25

3

8,610

374.35

53.50

3.5

8,820

383.50

54.80

4

9,040

393.05

56.15

4.5

9,300

404.35

57.75

5

9,560

415.65

59.40

5.5

9,820

426.95

61.00

6

10,080

438.25

62.60

6.5

10,340

449.55

64.20

7

10,600

460.85

65.85

7.5

10,860

472.15

67.45

8

11,120

483.50

69.05

8.5

11,440

497.40

71.05

9

11,760

511.30

73.05

9.5

12,080

525.20

75.05

10

12,400

539.15

77.00

10.5

12,720

553.05

79.00

11

13,040

566.95

81.00

11.5

13,360

580.85

83.00

12

13,680

594.80

84.95

12.5

14,010

609.15

87.00

13

14,320

622.60

88.95

13.5

14,640

636.50

90.95

14

14,960

650.45

92.90

14.5

15,280

664.35

94.90

15

15,600

678.25

96.90

15.5

15,920

692.15

98.90

16

16,240

706.10

100.85

16.5

16,560

720.00

102.85

17

16,890

734.35

104.90

17.5

17,230

749.15

107.00

18

17,580

764.35

109.20

18.5

17,930

779.55

111.35

19

18,290

795.20

113.60

19.5

18,650

810.85

115.85

20

19,020

826.95

118.15

20.5

19,390

843.05

120.45

21

19,770

859.55

122.80

21.5

20,150

876.10

125.15

22

20,540

893.05

127.60

22.5

21,320

926.95

132.40

23

22,390

973.50

139.05

23.5

22,830

992.60

141.80

24

23,260

1,011.30

144.45

24.5

23,710

1,030.85

147.25

25

24,170

1,050.85

150.10

25.5

24,640

1,071.30

153.05

26

25,110

1,091.75

155.95

26.5

25,580

1,112.15

158.90

27

26,050

1,132.60

161.80

27.5

26,520

1,153.05

164.70

28

26,990

1,173.50

167.65

28.5

27,460

1,193.90

170.55

29

27,930

1,214.35

173.50

29.5

28,400

1,234.80

176.40

30

28,870

1,255.20

179.30

30.5

29,340

1,275.65

182.25

31

29,810

1,296.10

185.15

หมายเหตุ 
กลุ่มตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จ้างจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือประสบการณ์ 10 - 25 ปี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง
 เป็นไปตามตำแหน่งลูกจ้างประจำ

Posted: 06.23.2000 15:33