ตารางบัญชีเงินเดือน และค่าจ้าง

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1  หมวดแรงงาน หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือ และหมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2  หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3  หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษพิเศษเฉพาะ

บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4  หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ

ลำดับที่

อัตราค่าจ้าง

 

 

รายเดือน

รายวัน

รายชั่วโมง

1

21,600

939.15

134.15

1.5

22,080

960.00

137.15

2

22,560

980.85

140.10

2.5

23,040

1,001.75

143.10

3

23,520

1,022.60

146.10

3.5

24,000

1,043.50

149.05

4

24,480

1,064.35

152.05

4.5

24,970

1,085.65

155.10

5

25,460

1,106.95

158.15

5.5

25,970

1,129.15

161.30

6

26,480

1,151.30

164.45

6.5

27,000

1,173.90

167.70

7

27,510

1,196.10

170.85

7.5

28,040

1,219.15

174.15

8

28,580

1,242.60

177.50

8.5

29,130

1,266.50

180.95

9

29,690

1,290.85

184.40

9.5

30,810

1,339.55

191.35

10

31,420

1,366.10

195.15

10.5

32,050

1,393.50

199.05

11

32,680

1,420.85

203.00

11.5

33,310

1,448.25

206.90

12

33,950

1,476.10

210.85

12.5

34,610

1,504.80

214.95

13

35,270

1,533.50

219.05

13.5

35,960

1,563.50

223.35

14

37,080

1,612.15

230.30

14.5

37,820

1,644.35

234.90

15

38,560

1,676.50

239.50

15.5

39,300

1,708.70

244.10

16

40,110

1,743.90

249.15

16.5

40,880

1,777.40

253.90

17

42,120

1,831.30

261.60

17.5

43,050

1,871.75

267.40

18

43,980

1,912.15

273.15

18.5

44,910

1,952.60

278.95

19

45,850

1,993.50

284.80

19.5

46,780

2,033.90

290.55

20

47,720

2,074.80

296.40

20.5

48,660

2,115.65

302.25

21

49,600

2,156.50

308.05

21.5

50,540

2,197.40

313.90

22

51,500

2,239.15

319.90

22.5

52,440

2,280.00

325.70

23

53,390

2,321.30

331.60

หมายเหตุ 
กลุ่มตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพิเศษ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบิน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง
 เป็นไปตามตำแหน่งลูกจ้างประจำ

Posted: 06.23.2000 14:34