ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 32,519,300.00
อีเมล์แอดเดรส tor-mofsecurity@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5900 ต่อ 3306,3312
หมายเลขโทรสาร  หมายเลข 0-2273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
26/12/2561
04/01/2562
2
ฉบับที่สอง
17/01/2562
22/01/2562
2
ราคากลาง
17/01/2562

 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download