รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายเสริม วินิจฉัยกุล

 
 
 
นายเสริม วินิจฉัยกุล
19 ธันวาคม 2515 - 15 ตุลาคม 2516
11 มีนาคม 2512 - 17 ธันวาคม 2515
8 กรกฎาคม 2508 - 10 มีนาคม 2512
1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
26 กันยายน 2500 - 31 ธันวาคม 2500