รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนศิริธัชสังกาศ

 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีสิทธิธงไชย กรมขุนศิริธัชสังกาศ
23 ธันวาคม 2437 - 26 สิงหาคม 2439