รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสมหมาย ฮุนตระกูล

 
 
 
นายสมหมาย ฮุนตระกูล
7 พฤษภาคม 2526 - 10 สิงหาคม 2529
11 มีนาคม 2524 - 6 พฤษภาคม 2526
11 กุมภาพันธ์ 2523 - 11 มีนาคม 2523
30 พฤษภาคม 2517 - 20 กุมภาพันธ์ 2518