รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโชคโยคเกษม

 
 
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโชคโยคเกษม
9 เมษายน 2475 - 29 มิถุนายน 2475
17 มกราคม 2465 - 26 ตุลาคม 2472