รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายสุพัฒน์ สุธาธรรม

 
 
 
นายสุพัฒน์ สุธาธรรม
12 พฤศจิกายน 2520 - 23 พฤษภาคม 2522
22 ตุลาคม 2547 - 11 พฤศจิกายน 2520