รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาสุริยานุวัฒน์ (เกิด บุนนาค)

 
 
 
พระยาสุริยานุวัฒน์ (เกิด บุนนาค)
1 มิถุนายน 2449 - 17 กุมภาพันธ์ 2450