ข่าวประกวดราคา pfms_gfmis


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 8,100,000.00   -  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-pfms.gfmis@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3601 , 3305
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
27 ต.ค. 2557
3 พ.ย. 2557
 
     

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download