TOR_โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลัง


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,500,000.00  บาท
อีเมล์แอดเดรส chao@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๖๔๘
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
31 ม.ค. 2561
5 ก.พ. 2561
         

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download