ข่าวประกวดราคา Ups


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,955,875.00 .-  บาท
อีเมล์แอดเดรส torgfmis.ups@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3612 , 3313
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
24 เม.ย. 2558
1 พ.ค. 2558
2
ฉบับที่สอง
11 พ.ค. 2558
15 พ.ค. 2558

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download