รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)

 
 
 
พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)
15 เมษายน 2491 - 30 พฤศจิกายน 2491