สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กุมภาพันธ์ 2547 1,061 483 924 208
2 กุมภาพันธ์ 2547 3,054 884 2,710 410
3 กุมภาพันธ์ 2547 2,637 824 2,321 392
4 กุมภาพันธ์ 2547 2,897 927 2,556 471
5 กุมภาพันธ์ 2547 3,306 965 2,853 486
6 กุมภาพันธ์ 2547 2,847 829 2,517 397
7 กุมภาพันธ์ 2547 1,014 453 898 191
8 กุมภาพันธ์ 2547 1,073 488 964 207
9 กุมภาพันธ์ 2547 3,118 885 2,777 420
10 กุมภาพันธ์ 2547 3,133 905 2,758 423
11 กุมภาพันธ์ 2547 3,176 919 2,726 457
12 กุมภาพันธ์ 2547 2,892 876 2,555 409
13 กุมภาพันธ์ 2547 2,924 848 2,562 418
14 กุมภาพันธ์ 2547 900 426 787 201
15 กุมภาพันธ์ 2547 976 434 836 199
16 กุมภาพันธ์ 2547 3,277 965 2,886 450
17 กุมภาพันธ์ 2547 3,194 924 2,808 464
18 กุมภาพันธ์ 2547 3,130 943 2,751 444
19 กุมภาพันธ์ 2547 3,257 891 2,862 427
20 กุมภาพันธ์ 2547 2,910 775 2,517 377
21 กุมภาพันธ์ 2547 947 468 828 191
22 กุมภาพันธ์ 2547 969 446 847 200
23 กุมภาพันธ์ 2547 2,850 828 2,548 374
24 กุมภาพันธ์ 2547 2,999 855 2,673 404
25 กุมภาพันธ์ 2547 2,926 819 2,550 384
26 กุมภาพันธ์ 2547 3,099 811 2,679 410
27 กุมภาพันธ์ 2547 2,782 757 2,429 359
28 กุมภาพันธ์ 2547 918 409 795 190
29 กุมภาพันธ์ 2547 779 385 684 158
Total 69,045 11,595 60,601 5,593
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

MOF's Webmaster Team @2004 / 1 March 2004