สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ของเดือน กุมภาพันธ์ 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 กุมภาพันธ์ 2548

3,371

920

2,442

416

2 กุมภาพันธ์ 2548

3,507

961

2,549

439

3 กุมภาพันธ์ 2548

3,429

952

2,499

422

4 กุมภาพันธ์ 2548

3,183

852

2,328

395

5 กุมภาพันธ์ 2548

1,007

460

733

175

6 กุมภาพันธ์ 2548

941

392

685

153

7 กุมภาพันธ์ 2548

3,430

958

2,547

414

8 กุมภาพันธ์ 2548

3,471

1,004

2,564

474

9 กุมภาพันธ์ 2548

3,561

1,002

2,612

457

10 กุมภาพันธ์ 2548

4,311

1,103

3,008

516

11 กุมภาพันธ์ 2548

3,504

953

2,531

446

12 กุมภาพันธ์ 2548

1,273

555

889

217

13 กุมภาพันธ์ 2548

1,329

565

955

231

14 กุมภาพันธ์ 2548

3,753

997

2,672

472

15 กุมภาพันธ์ 2548

3,581

1,011

2,606

453

16 กุมภาพันธ์ 2548

4,273

1,204

3,033

514

17 กุมภาพันธ์ 2548

4,160

1,081

2,930

502

18 กุมภาพันธ์ 2548

3,494

1,004

2,503

430

19 กุมภาพันธ์ 2548

1,212

547

880

238

20 กุมภาพันธ์ 2548

1,147

555

817

221

21 กุมภาพันธ์ 2548

3,982

1,057

2,803

464

22 กุมภาพันธ์ 2548

4,116

987

2,812

469

23 กุมภาพันธ์ 2548

1,274

595

906

245

24 กุมภาพันธ์ 2548

3,906

1,117

2,837

506

25 กุมภาพันธ์ 2548

3,755

1,011

2,620

483

26 กุมภาพันธ์ 2548

1,402

579

951

243

27 กุมภาพันธ์ 2548

1,109

515

785

209

28 กุมภาพันธ์ 2548

4,185

1,106

2,906

502

Totals 81,666

15,710

58,403

7,194

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
10 กุมภาพันธ์ 2548 4,311

 


MOF's Webmaster Team @2004 / 1 March 2004