สถิติรายวัน
D/M/Y ใน เดือน กุมภาพันธ์ 2549
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/02/2006 5494 2114 4160 733
2/02/2006 5263 1965 3904 765
3/02/2006 4325 1619 3259 598
4/02/2006 1631 920 1228 323
5/02/2006 1599 884 1189 300
6/02/2006 4916 1808 3628 714
7/02/2006 4894 1859 3630 715
8/02/2006 5173 1839 3811 754
9/02/2006 4715 1662 3444 661
10/02/2006 4338 1517 3212 609
11/02/2006 1392 763 1032 286
12/02/2006 1287 686 959 228
13/02/2006 1486 854 1117 307
14/02/2006 4607 1510 3316 603
15/02/2006 4876 1726 3516 683
16/02/2006 4788 1679 3491 677
17/02/2006 4237 1496 3115 599
18/02/2006 1607 842 1182 305
19/02/2006 1464 741 1041 257
20/02/2006 5090 1671 3673 692
21/02/2006 4964 1693 3615 772
22/02/2006 4880 1667 3477 662
23/02/2006 4393 1534 3169 640
24/02/2006 4102 1411 2912 585
25/02/2006 1344 714 946 263
26/02/2006 1174 672 894 240
27/02/2006 4453 1521 3260 670
28/02/2006 4142 1453 3026 630
Unique 103140 25699 75206 10704
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ Session จะมีค่าบวก หนึ่ง ทุก ๆ 20 นาที เช่น IP เข้ามาดูเว็บไซต์ถ้าเกิน 20 นาทีแล้ว Session จะเป็น 2 และจะบวกขึ้นอีก 1 ทุก ๆ 20 นาที
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

 

 


MOF's Webmaster Team @2004 / 1 March 2004