สถิติรายวัน
D/M/Y ใน เดือนตุลาคม 2561
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
2297 1022 2166 270
1952 967 1848 267
2004 968 1840 283
1746 830 1636 244
1744 818 1596 234
625 485 599 107
629 465 580 104
1698 859 1600 230
1903 936 1791 281
2098 1041 1941 321
1819 921 1683 245
1518 775 1419 222
475 354 448 80
483 363 459 90
547 402 520 105
1633 769 1546 220
1540 786 1482 221
1540 734 1438 212
1516 691 1409 197
395 302 377 64
501 361 471 94
1457 737 1366 204
496 369 480 84
1443 683 1355 203
1408 665 1296 186
1584 689 1479 211
441 317 423 88
428 344 407 54
1870 794 1639 246
1678 794 1584 237
1528 709 1438 226
Unique 17436

4831

Summation 40996 38316
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวันข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 5/11/2561 : ปวีณา : ศทส.