สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ของเดือน เมษายน 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 เมษายน 2548 3,821 995 2,697 399
2 เมษายน 2548 1,148 513 833 189
3 เมษายน 2548 917 406 644 160
4 เมษายน 2548 3,611 912 2,535 426
5 เมษายน 2548 3,366 923 2,418 439
6 เมษายน 2548 1,164 524 837 216
7 เมษายน 2548 3,661 947 2,606 413
8 เมษายน 2548 3,849 933 2,709 459
9 เมษายน 2548 1,126 517 776 222
10 เมษายน 2548 837 408 577 172
11 เมษายน 2548 3,814 872 2,667 411
12 เมษายน 2548 3,291 779 2,324 357
13 เมษายน 2548 577 311 437 107
14 เมษายน 2548 532 261 399 81
15 เมษายน 2548 576 292 432 99
16 เมษายน 2548 678 375 516 128
17 เมษายน 2548 819 402 600 167
18 เมษายน 2548 4,156 1,034 2,944 474
19 เมษายน 2548 3,904 1,067 2,854 488
20 เมษายน 2548 4,035 1,067 2,928 486
21 เมษายน 2548 4,331 1,011 3,064 486
22 เมษายน 2548 3,748 902 2,629 407
23 เมษายน 2548 1,201 533 826 233
24 เมษายน 2548 991 439 696 184
25 เมษายน 2548 4,151 1,020 2,901 486
26 เมษายน 2548 2,872 787 2,036 360
27 เมษายน 2548 3,939 1,014 2,798 469
28 เมษายน 2548 3,570 960 2,537 434
29 เมษายน 2548 3,130 821 2,231 372
30 เมษายน 2548 873 423 628 159
Totals 74,762 13,967 53,079 6,252

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
21 เมษายน 2548 4,331

 


MOF's Webmaster Team @2004 / 1 March 2004