สถิติเดือน เมษายน 2549
D/M/Y ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/04/2006 995 545 739 188
2/04/2006 767 419 590 133
3/04/2006 3512 1093 2639 438
4/04/2006 3632 1205 2726 508
5/04/2006 3443 1199 2563 470
6/04/2006 1332 714 972 251
7/04/2006 3552 1169 2577 476
8/04/2006 1147 571 762 264
9/04/2006 981 530 720 217
10/04/2006 4114 1288 3009 553
11/04/2006 3663 1139 2650 498
12/04/2006 3082 993 2262 446
13/04/2006 650 351 478 143
14/04/2006 645 360 474 128
15/04/2006 701 385 514 136
16/04/2006 899 526 687 180
17/04/2006 4035 1272 2906 532
18/04/2006 3814 1341 2785 562
19/04/2006 1606 863 1155 359
20/04/2006 3682 1231 2733 531
21/04/2006 3895 1324 2851 529
22/04/2006 1343 742 1010 263
23/04/2006 1044 567 777 223
24/04/2006 4002 1412 2932 574
25/04/2006 4145 1473 3077 636
26/04/2006 3852 1291 2792 554
27/04/2006 3834 1316 2903 526
28/04/2006 3415 1153 2534 445
29/04/2006 1130 560 796 211
30/04/2006 937 491 681 193
Unique 74110 19051 54294 8101
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน
 

Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ Session จะมีค่าบวก หนึ่ง ทุก ๆ 20 นาที เช่น IP เข้ามาดูเว็บไซต์ถ้าเกิน 20 นาทีแล้ว Session จะเป็น 2 และจะบวกขึ้นอีก 1 ทุก ๆ 20 นาที
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง


MOF's Webmaster Team @2006 / 1 March 2006