สรุปการใช้งานประจำเดือน สิงหาคม ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้

 

IP :: UniqueIP

SS :: Unique Session

PV :: Pageviews

 

RV :: ReturnVisitor

Ch :: Change (IPที่เปลี่ยนแปลงรายวัน)

Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด

 

Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก

Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย

 

วันที่

IP

SS

PV

RV(%)

Ch

Rank

สมาชิกทั้งหมด

Rank หมวดหลัก

สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก

Rank หมวดย่อย

สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย

08-01

956

2299

2720

435(45.50)

+956

302

10030

21

736(หน่วยงานราชการ)

3

14(กระทรวง)

08-02

494

836

1042

220(44.53)

-462

425

10053

28

736(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-03

437

731

895

178(40.73)

-57

441

10073

27

738(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-04

1109

2782

3356

569(51.31)

+672

259

10108

21

740(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-05

1132

2754

3194

552(48.76)

+23

259

10144

20

743(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-06

1060

2712

3140

524(49.43)

-72

275

10168

22

746(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-07

1040

2401

2856

516(49.62)

-20

279

10194

24

747(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-08

907

2303

2716

471(51.93)

-133

307

10218

25

748(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-09

470

846

1034

206(43.83)

-437

430

10231

29

744(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-10

435

790

956

212(48.74)

-35

427

10246

28

745(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-11

880

2316

2748

445(50.57)

+445

324

10283

26

748(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-12

452

710

844

180(39.82)

-428

414

10297

29

748(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-13

1000

2610

3093

516(51.60)

+548

279

10317

25

752(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-14

969

2996

5013

495(51.08)

-31

269

10340

25

754(หน่วยงานราชการ)

4

15(กระทรวง)

08-15

814

1895

2226

400(49.14)

-155

288

10362

26

756(หน่วยงานราชการ)

4

15(กระทรวง)

08-16

524

954

1154

234(44.66)

-290

375

10385

31

756(หน่วยงานราชการ)

5

15(กระทรวง)

08-17

511

870

990

202(39.53)

-13

370

10399

29

757(หน่วยงานราชการ)

5

15(กระทรวง)

08-18

1026

2327

2767

488(47.56)

+515

255

10443

27

760(หน่วยงานราชการ)

5

15(กระทรวง)

08-19

1090

2599

3060

495(45.41)

+64

250

10456

24

760(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-20

1020

2329

2716

458(44.90)

-70

270

10478

24

763(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-21

1032

2706

3388

515(49.90)

+12

261

10497

24

766(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-22

969

2292

2663

467(48.19)

-63

278

10534

24

767(หน่วยงานราชการ)

4

14(กระทรวง)

08-23

525

1028

1265

268(51.05)

-444

401

10555

28

767(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-24

518

942

1152

218(42.08)

-7

389

10577

30

770(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-25

982

2303

2719

484(49.29)

+464

287

10594

24

770(หน่วยงานราชการ)

5

14(กระทรวง)

08-26

1028

2416

2861

507(49.32)

+46

270

10627

24

776(หน่วยงานราชการ)

5

15(กระทรวง)

08-27

1060

2503

2943

515(48.58)

+32

260

10662

25

778(หน่วยงานราชการ)

5

15(กระทรวง)

08-28

1037

2524

3114

466(44.94)

-23

268

10689

27

784(หน่วยงานราชการ)

5

16(กระทรวง)

08-29

949

2141

2554

462(48.68)

-88

284

10732

26

786(หน่วยงานราชการ)

5

16(กระทรวง)

08-30

549

1003

1232

251(45.72)

-400

373

10753

29

789(หน่วยงานราชการ)

5

17(กระทรวง)

08-31

540

1012

1231

262(48.52)

-9

384

10765

29

789(หน่วยงานราชการ)

5

17(กระทรวง)

AVERAGE

823

1900

2311

393(47.86)

             

ToTals

25515

58930

71642

12211

 

 

 

 

 

 

 

      กระทรวงการคลัง
 ขอขอบคุณ ทีมงานบริการ
          Truehits...

ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)

Last Modified: 2 September 2003
by:  Webmaster