ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 267
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน/
วัน/เดือน/ปี ใน เดือนสิงหาคม 2547
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 สิงหาคม 2547

758

343

654

154

2 สิงหาคม 2547

1,035

512

969

200

3 สิงหาคม 2547

3,598

899

3,053

422

4 สิงหาคม 2547

3,331

786

2,430

379

5 สิงหาคม 2547

3,279

745

2,358

350

6 สิงหาคม 2547

3,152

722

2,242

341

7 สิงหาคม 2547

1,051

382

763

164

8 สิงหาคม 2547

986

410

704

159

9 สิงหาคม 2547

3,609

805

2,556

390

10 สิงหาคม 2547

3,877

921

2,776

440

11 สิงหาคม 2547

3,258

769

2,345

381

12 สิงหาคม 2547

1,037

384

757

147

13 สิงหาคม 2547

2,785

743

1,975

332

14 สิงหาคม 2547

1,039

473

748

198

15 สิงหาคม 2547

1,023

483

745

187

16 สิงหาคม 2547

3,563

898

2,573

418

17 สิงหาคม 2547

3,681

863

2,609

429

18 สิงหาคม 2547

3,616

815

2,557

404

19 สิงหาคม 2547

3,538

812

2,500

404

20 สิงหาคม 2547

2,926

679

2,109

325

21 สิงหาคม 2547

1,264

466

897

212

22 สิงหาคม 2547

1,426

467

1,003

208

23 สิงหาคม 2547

4,134

943

2,908

469

24 สิงหาคม 2547

4,410

965

3,084

453

25 สิงหาคม 2547

3,865

915

2,804

445

26 สิงหาคม 2547

3,707

1,010

2,598

481

27 สิงหาคม 2547

3,541

806

2,468

398

28 สิงหาคม 2547

1,247

563

857

254

29 สิงหาคม 2547

1,262

561

852

238

30 สิงหาคม 2547

3,709

981

2,610

486

31 สิงหาคม 2547

4,273

1,115

3,075

551

Totals 83,980

13,095

60,579

6,265

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 02/09/2547