สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน เดือน สิงหาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 สิงหาคม 2548 3,806 1,167 2,704 508
2 สิงหาคม 2548 4,207 1,340 3,032 605
3 สิงหาคม 2548 3,690 1,269 2,695 552
4 สิงหาคม 2548 3,950 1,273 2,752 563
5 สิงหาคม 2548 3,821 1,167 2,681 526
6 สิงหาคม 2548 1,370 678 1,000 266
7 สิงหาคม 2548 1,356 638 957 262
8 สิงหาคม 2548 4,313 1,356 3,008 610
9 สิงหาคม 2548 4,141 1,260 2,885 543
10 สิงหาคม 2548 3,911 1,245 2,752 568
11 สิงหาคม 2548 4,276 1,161 2,836 551
12 สิงหาคม 2548 1,083 546 807 196
13 สิงหาคม 2548 1,176 563 851 216
14 สิงหาคม 2548 1,358 623 981 255
15 สิงหาคม 2548 4,391 1,341 3,109 608
16 สิงหาคม 2548 4,421 1,501 3,219 631
17 สิงหาคม 2548 4,333 1,426 3,117 630
18 สิงหาคม 2548 4,221 1,328 2,972 615
19 สิงหาคม 2548 3,579 1,144 2,526 515
20 สิงหาคม 2548 1,442 689 1,047 275
21 สิงหาคม 2548 1,525 662 1,047 275
22 สิงหาคม 2548 4,700 1,409 3,291 652
23 สิงหาคม 2548 4,793 1,472 3,358 653
24 สิงหาคม 2548 4,322 1,448 3,126 627
25 สิงหาคม 2548 4,487 1,396 3,127 638
26 สิงหาคม 2548 3,823 1,235 2,701 576
27 สิงหาคม 2548 1,662 778 1,220 320
28 สิงหาคม 2548 1,468 727 1,057 288
29 สิงหาคม 2548 4,616 1,462 3,283 694
30 สิงหาคม 2548 4,814 1,459 3,387 675
31 สิงหาคม 2548 5,077 1,438 3,465 692
Totals 106,194 22,659 74,993 10,349

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
31 สิงหาคม 2548 5,077

ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/09/2548