สถิติรายวัน
D/M/Y ของเดือน  สิงหาคม 2549
Page View Unique IP Unique Session Return IP
1/08/2006 5807 1562 4502 792
2/08/2006 5654 1486 4350 761
3/08/2006 4957 1338 3994 670
4/08/2006 4824 1174 3801 591
5/08/2006 1764 681 1295 309
6/08/2006 1492 628 1156 270
7/08/2006 5433 1372 4365 676
8/08/2006 5302 1411 4182 722
9/08/2006 5238 1392 4251 689
10/08/2006 5064 1304 4075 644
11/08/2006 4653 1117 3583 562
12/08/2006 1357 618 1059 244
13/08/2006 1311 555 1008 254
14/08/2006 2143 904 1602 401
15/08/2006 5441 1477 4322 711
16/08/2006 5059 1386 4090 670
17/08/2006 4865 1290 3959 645
18/08/2006 4625 1308 3690 652
19/08/2006 2214 852 1601 407
20/08/2006 1739 735 1320 327
21/08/2006 6052 1556 4762 766
22/08/2006 6032 1594 4753 804
23/08/2006 6225 1569 4903 758
24/08/2006 5468 1526 4371 732
25/08/2006 4769 1365 3884 647
26/08/2006 1793 810 1431 345
27/08/2006 1919 856 1461 361
28/08/2006 5546 1595 4503 910
29/08/2006 5579 1569 4528 781
30/08/2006 4140 1207 3490 572
31/08/2006 4157 1129 3479 534
Unique 132153 25989 103770 12971

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ Session จะมีค่าบวก หนึ่ง ทุก ๆ 20 นาที เช่น IP เข้ามาดูเว็บไซต์ถ้าเกิน 20 นาทีแล้ว Session จะเป็น 2 และจะบวกขึ้นอีก 1 ทุก ๆ 20 นาที
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง
 

ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/09/2549