ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 436

หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง

สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ธันวาคม 2547 3,798 1,009 2,722 454
2 ธันวาคม 2547 3,728 954 2,652 446
3 ธันวาคม 2547 3,259 814 2,270 392
4 ธันวาคม 2547 976 410 698 167
5 ธันวาคม 2547 831 344 587 139
6 ธันวาคม 2547 1,260 543 887 212
7 ธันวาคม 2547 3,613 963 2,570 452
8 ธันวาคม 2547 3,668 939 2,575 454
9 ธันวาคม 2547 3,059 862 2,174 405
10 ธันวาคม 2547 947 470 663 184
11 ธันวาคม 2547 846 416 603 176
12 ธันวาคม 2547 843 436 594 179
13 ธันวาคม 2547 3,033 868 2,203 403
14 ธันวาคม 2547 3,439 901 2,390 453
15 ธันวาคม 2547 3,615 881 2,493 399
16 ธันวาคม 2547 3,756 979 2,586 464
17 ธันวาคม 2547 3,133 779 2,204 367
18 ธันวาคม 2547 998 397 700 181
19 ธันวาคม 2547 794 331 574 149
20 ธันวาคม 2547 3,796 867 2,568 406
21 ธันวาคม 2547 3,452 861 2,427 397
22 ธันวาคม 2547 3,456 834 2,417 416
23 ธันวาคม 2547 3,175 722 2,155 382
24 ธันวาคม 2547 2,628 593 1,837 315
25 ธันวาคม 2547 859 312 590 149
26 ธันวาคม 2547 731 297 521 125
27 ธันวาคม 2547 2,932 656 1,973 312
28 ธันวาคม 2547 3,278 677 2,234 332
29 ธันวาคม 2547 2,958 661 1,993 303
30 ธันวาคม 2547 2,280 571 1,606 253
31 ธันวาคม 2547 533 228 375 91
Totals 75,674

13,113

52,841

6,093

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
1 ธันวาคม 2547 3,798

 

สรุปสถิติเป็นรายปี
ปี รายปี
Page View Unique IP Unique Session

ปี 2547

1,015,018

157,473

819,937


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 05/01/2548