สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ในเดือน ธันวาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ธันวาคม 2548 4,574 1,639 3,357 629
2 ธันวาคม 2548 3,671 1,283 2,651 521
3 ธันวาคม 2548 1,148 617 834 225
4 ธันวาคม 2548 1,121 571 821 211
5 ธันวาคม 2548 1,150 626 833 229
6 ธันวาคม 2548 4,372 1,438 3,165 559
7 ธันวาคม 2548 4,334 1,446 3,116 609
8 ธันวาคม 2548 4,272 1,402 3,101 596
9 ธันวาคม 2548 3,778 1,226 2,766 547
10 ธันวาคม 2548 640 327 476 126
11 ธันวาคม 2548 1,125 538 825 210
12 ธันวาคม 2548 1,511 797 1,128 300
13 ธันวาคม 2548 4,488 1,415 3,187 603
14 ธันวาคม 2548 4,189 1,425 3,009 612
15 ธันวาคม 2548 3,804 1,308 2,766 563
16 ธันวาคม 2548 3,683 1,274 2,692 495
17 ธันวาคม 2548 1,311 642 951 237
18 ธันวาคม 2548 1,198 608 898 211
19 ธันวาคม 2548 3,746 1,277 2,747 538
20 ธันวาคม 2548 4,223 1,366 3,013 568
21 ธันวาคม 2548 4,004 1,313 2,849 575
22 ธันวาคม 2548 3,628 1,194 2,591 507
23 ธันวาคม 2548 3,128 1,033 2,270 417
24 ธันวาคม 2548 962 483 713 197
25 ธันวาคม 2548 964 482 683 190
26 ธันวาคม 2548 3,793 1,214 2,625 555
27 ธันวาคม 2548 3,713 1,202 2,597 523
28 ธันวาคม 2548 3,109 1,061 2,290 422
29 ธันวาคม 2548 2,811 960 2,059 411
30 ธันวาคม 2548 2,255 779 1,625 309
31 ธันวาคม 2548 457 268 345 95
Totals 87,162 20,705 62,983 8,868

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews

1 ธันวาคม 2548

4,574

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 04/01/2549