สรุปการใช้งานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้
       
  IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
  RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
  Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
       
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
Rank/M_C
Rank/S_C
07-01
1079
2235
2603
491(45.51)
+1079
245/9181
19/660(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-02
1102
2230
2617
473(42.92)
+23
233/9211
19/664(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-03
1018
2063
2389
438(43.03)
-84
253/9256
19/666(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-04
925
1957
2290
416(44.97)
-93
275/9292
21/669(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-05
485
879
1067
225(46.39)
-440
406/9311
26/673(หน่วยงานราชการ)
6/14(กระทรวง)
07-06
410
765
960
196(47.80)
-75
442/9329
28/674(หน่วยงานราชการ)
6/14(กระทรวง)
07-07
1094
2491
3013
562(51.37)
+684
253/9354
20/676(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-08
1043
2459
2905
507(48.61)
-51
259/9375
22/674(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-09
970
2252
2654
500(51.55)
-73
283/9406
21/675(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-10
975
2289
2710
479(49.13)
+5
288/9428
22/676(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-11
855
1938
2295
408(47.72)
-120
309/9456
25/678(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-12
399
835
967
184(46.12)
-456
453/9468
30/680(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-13
343
744
880
146(42.57)
-56
483/9486
31/682(หน่วยงานราชการ)
6/14(กระทรวง)
07-14
394
675
849
168(42.64)
+51
456/9505
29/683(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-15
712
1284
1554
328(46.07)
+318
350/9542
24/688(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-16
991
2217
2627
482(48.64)
+279
293/9557
22/692(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-17
998
2763
3382
473(47.39)
+7
283/9582
20/692(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-18
925
2187
2551
454(49.08)
-73
311/9627
23/695(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-19
506
902
1047
221(43.68)
-419
420/9636
26/696(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-20
432
685
833
190(43.98)
-74
444/9666
31/697(หน่วยงานราชการ)
6/14(กระทรวง)
07-21
954
2277
2742
451(47.27)
+522
297/9695
21/697(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-22
999
2226
2649
467(46.75)
+45
294/9715
22/698(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-23
961
2270
2680
462(48.07)
-38
317/9737
23/699(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-24
871
2274
3620
441(50.63)
-90
294/9777
30/707(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-25
1005
2431
2956
531(52.84)
+134
268/9808
20/713(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-26
480
848
1007
227(47.29)
-525
437/9838
30/717(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-27
403
660
820
182(45.16)
-77
464/9873
32/721(หน่วยงานราชการ)
5/14(กระทรวง)
07-28
980
2573
3086
532(54.29)
+577
282/9903
21/726(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-29
977
2324
2843
499(51.07)
-3
296/9937
23/729(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-30
1025
2560
3029
526(51.32)
+48
286/9973
21/728(หน่วยงานราชการ)
4/14(กระทรวง)
07-31
963
2538
2925
518(53.79)
-62
303/9996
22/731(หน่วยงานราชการ)
3/14(กระทรวง)
Average
815
1833
2211
392(48.18)
       
ToTals
25274
56831
68550
12177
 
 
 
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)