ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 468
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี เดือน กรกฎาคม
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กรกฎาคม 2547 3,175 877 2,905 403
2 กรกฎาคม 2547 3,374 840 2,933 391
3 กรกฎาคม 2547 1,012 428 904 188
4 กรกฎาคม 2547 901 421 805 164
5 กรกฎาคม 2547 2,920 841 2,652 378
6 กรกฎาคม 2547 3,059 912 2,805 405
7 กรกฎาคม 2547 3,179 900 2,877 430
8 กรกฎาคม 2547 3,372 853 3,010 418
9 กรกฎาคม 2547 3,024 827 2,752 409
10 กรกฎาคม 2547 1,135 467 1,041 194
11 กรกฎาคม 2547 949 427 839 181
12 กรกฎาคม 2547 3,629 946 3,256 458
13 กรกฎาคม 2547 3,717 959 3,349 482
14 กรกฎาคม 2547 3,488 980 3,180 487
15 กรกฎาคม 2547 3,476 897 3,179 436
16 กรกฎาคม 2547 3,378 915 3,103 425
17 กรกฎาคม 2547 1,231 470 1,110 224
18 กรกฎาคม 2547 1,057 488 956 213
19 กรกฎาคม 2547 3,629 930 3,299 479
20 กรกฎาคม 2547 3,823 909 3,462 451
21 กรกฎาคม 2547 3,731 947 3,392 445
22 กรกฎาคม 2547 3,447 902 3,105 418
23 กรกฎาคม 2547 3,107 766 2,851 351
24 กรกฎาคม 2547 1,043 465 940 211
25 กรกฎาคม 2547 884 435 781 189
26 กรกฎาคม 2547 3,332 855 2,994 433
27 กรกฎาคม 2547 3,443 899 3,161 434
28 กรกฎาคม 2547 3,501 899 3,166 437
29 กรกฎาคม 2547 3,119 879 2,853 414
30 กรกฎาคม 2547 2,945 765 2,702 367
31 กรกฎาคม 2547 876 372 771 186
Totals 82,956 12,635 75,133 6,085
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 04/08/2547