สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ของเดือน  กรกฎาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 กรกฎาคม 2548 3,841 1,129 2,668 515
2 กรกฎาคม 2548 1,354 572 974 243
3 กรกฎาคม 2548 1,403 582 983 261
4 กรกฎาคม 2548 4,381 1,286 3,101 626
5 กรกฎาคม 2548 4,061 1,245 2,927 567
6 กรกฎาคม 2548 4,020 1,256 2,946 555
7 กรกฎาคม 2548 4,032 1,199 2,896 549
8 กรกฎาคม 2548 3,868 1,105 2,677 520
9 กรกฎาคม 2548 1,467 661 1,059 280
10 กรกฎาคม 2548 1,477 597 1,036 250
11 กรกฎาคม 2548 4,697 1,341 3,327 617
12 กรกฎาคม 2548 4,579 1,328 3,234 619
13 กรกฎาคม 2548 4,299 1,294 3,101 585
14 กรกฎาคม 2548 3,963 1,231 2,830 543
15 กรกฎาคม 2548 3,619 1,126 2,593 484
16 กรกฎาคม 2548 1,692 780 1,212 321
17 กรกฎาคม 2548 1,358 616 968 264
18 กรกฎาคม 2548 4,160 1,299 2,949 589
19 กรกฎาคม 2548 3,859 1,258 2,732 583
20 กรกฎาคม 2548 3,681 1,099 2,616 504
21 กรกฎาคม 2548 1,765 791 1,206 324
22 กรกฎาคม 2548 1,046 516 765 200
23 กรกฎาคม 2548 1,157 569 796 246
24 กรกฎาคม 2548 1,139 583 855 211
25 กรกฎาคม 2548 4,025 1,269 2,892 579
26 กรกฎาคม 2548 4,347 1,321 3,045 603
27 กรกฎาคม 2548 3,780 1,214 2,725 562
28 กรกฎาคม 2548 3,783 1,206 2,737 542
29 กรกฎาคม 2548 3,457 1,046 2,440 484
30 กรกฎาคม 2548 1,207 534 833 229
31 กรกฎาคม 2548 1,138 550 844 218
Totals 92,655

19,708

65,967

9,005

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
11 กรกฎาคม 2548 4,697

 


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/08/2548