สรุปการใช้งานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้
IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวัน
จากสมาชิกทั้งหมด
Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวัน
จากหมวดย่อย
 
     

วันที่

IP

SS

PV

RV(%)

Ch

Rank

Rank/M_C

Rank/S_C

06-01

344

455

505

76(22.09)

+344

464/9075

33/626(หน่วยงานราชการ)

6/13(กระทรวง)

06-02

851

1764

1911

302(35.49)

+851

292/8464

24/597(หน่วยงานราชการ)

5/13(กระทรวง)

06-03

854

1758

1954

317(37.12)

+3

294/8490

25/599(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-04

825

1657

1801

277(33.58)

-29

302/8506

27/599(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-05

803

1645

1838

291(36.24)

-22

306/8533

25/601(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-06

812

1766

1940

288(35.47)

+9

300/8548

25/602(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-07

401

594

665

137(34.16)

-411

446/8568

29/603(หน่วยงานราชการ)

6/14(กระทรวง)

06-08

418

634

687

120(28.71)

+17

415/8591

26/605(หน่วยงานราชการ)

6/14(กระทรวง)

06-09

884

1849

2052

317(35.86)

+466

291/8619

23/606(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-10

897

2037

2216

340(37.90)

+13

281/8649

24/609(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-11

904

1900

2144

368(40.71)

+7

280/8670

24/615(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-12

949

2039

2375

400(42.15)

+45

266/8707

20/617(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-13

814

1991

2224

370(45.45)

-135

304/8731

23/618(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-14

458

719

836

181(39.52)

-356

399/8759

26/620(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-15

461

687

790

154(33.41)

+3

390/8782

26/620(หน่วยงานราชการ)

6/14(กระทรวง)

06-16

1054

2198

2551

488(46.30)

+593

390/8782

26/620(หน่วยงานราชการ)

6/14(กระทรวง)

06-17

1020

2054

2345

422(41.37)

-34

251/8846

21/621(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-18

994

2015

2339

437(43.96)

-26

261/8871

22/623(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-19

948

2073

2417

456(48.10)

-46

281/8912

23/628(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-20

903

1962

2260

419(46.40)

-45

278/8930

21/629(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-21

472

736

835

179(37.92)

-431

409/8954

27/633(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-22

464

770

910

183(39.44)

-8

400/8975

23/635(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-23

1047

2232

2558

469(44.79)

+583

247/9001

20/642(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-24

1079

2170

2468

484(44.86)

+32

242/9047

22/646(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-25

961

1999

2279

413(42.98)

-118

275/9067

23/651(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-26

950

2008

2319

429(45.16)

-11

268/9089

21/653(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-27

876

1876

2100

346(39.50)

-74

283/9112

22/654(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-28

503

759

888

191(37.97)

-373

376/9126

23/655(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-29

466

712

835

185(39.70)

-37

391/9145

25/657(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

06-30

974

2215

2544

415(42.61)

+508

258/9176

19/658(หน่วยงานราชการ)

5/14(กระทรวง)

Average

779

1575

1786

315(40.43)

       
ToTals
23386
47274
53586
9454

 

 

 

 


ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)