สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 มิถุนายน 2548

3,769

1,091

2,697

476

2 มิถุนายน 2548

3,569

1,037

2,551

468

3 มิถุนายน 2548

3,307

921

2,259

433

4 มิถุนายน 2548

1,345

616

961

245

5 มิถุนายน 2548

1,109

538

816

215

6 มิถุนายน 2548

4,118

1,257

2,911

580

7 มิถุนายน 2548

4,693

1,469

3,378

628

8 มิถุนายน 2548

4,499

1,363

3,176

610

9 มิถุนายน 2548

4,160

1,294

3,014

556

10 มิถุนายน 2548

3,836

1,146

2,722

491

11 มิถุนายน 2548

1,147

514

787

215

12 มิถุนายน 2548

1,333

602

983

248

13 มิถุนายน 2548

4,748

1,289

3,248

629

14 มิถุนายน 2548

4,723

1,273

3,187

598

15 มิถุนายน 2548

3,868

1,138

2,707

542

16 มิถุนายน 2548

4,450

1,243

3,034

605

17 มิถุนายน 2548

4,199

1,244

2,930

594

18 มิถุนายน 2548

1,617

698

1,112

294

19 มิถุนายน 2548

1,437

629

1,002

289

20 มิถุนายน 2548

5,093

1,314

3,455

674

21 มิถุนายน 2548

5,041

1,348

3,379

707

22 มิถุนายน 2548

4,733

1,349

3,208

682

23 มิถุนายน 2548

4,308

1,188

2,921

602

24 มิถุนายน 2548

3,943

1,075

2,678

557

25 มิถุนายน 2548

1,638

690

1,155

309

26 มิถุนายน 2548

1,542

662

1,045

291

27 มิถุนายน 2548

4,734

1,311

3,189

659

28 มิถุนายน 2548

4,315

1,248

2,993

624

29 มิถุนายน 2548

4,484

1,217

3,057

638

30 มิถุนายน 2548

4,333

1,203

2,915

580

Totals 106,091

19,848

73,470

9,414

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 


กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/07/2548