ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 263
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี

ใน 1 เดือน

Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มีนาคม 2547 3,241 857 2,807 411
2 มีนาคม 2547 3,150 969 2,787 442
3 มีนาคม 2547 2,800 775 2,501 366
4 มีนาคม 2547 2,580 756 2,325 351
5 มีนาคม 2547 902 448 793 194
6 มีนาคม 2547 820 385 713 173
7 มีนาคม 2547 854 402 749 169
8 มีนาคม 2547 3,014 858 2,669 401
9 มีนาคม 2547 5,198 1,026 4,730 532
10 มีนาคม 2547 7,836 1,616 6,524 1,016
11 มีนาคม 2547 7,953 1,445 6,331 972
12 มีนาคม 2547 6,783 1,335 5,394 832
13 มีนาคม 2547 2,865 818 2,270 514
14 มีนาคม 2547 1,925 621 1,516 383
15 มีนาคม 2547 6,362 1,262 5,247 795
16 มีนาคม 2547 6,501 1,433 5,418 809
17 มีนาคม 2547 5,932 1,254 4,987 785
18 มีนาคม 2547 5,442 1,198 4,604 678
19 มีนาคม 2547 4,740 1,054 3,924 640
20 มีนาคม 2547 1,762 674 1,455 392
21 มีนาคม 2547 1,443 577 1,186 331
22 มีนาคม 2547 5,153 1,216 4,430 695
23 มีนาคม 2547 5,237 1,196 4,517 645
24 มีนาคม 2547 5,036 1,181 4,288 673
25 มีนาคม 2547 4,511 1,113 3,897 603
26 มีนาคม 2547 4,001 1,019 3,481 568
27 มีนาคม 2547 1,489 595 1,273 316
28 มีนาคม 2547 1,350 548 1,102 276
29 มีนาคม 2547 4,093 1,038 3,589 541
30 มีนาคม 2547 4,209 1,096 3,708 592
31 มีนาคม 2547 4,197 1,106 3,689 557
Total 121,379 14,986 102,904 8,041
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/04/2547