สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี เดือน มีนาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 มีนาคม 2548 4,770 1,215 3,350 522
2 มีนาคม 2548 4,781 1,170 3,323 528
3 มีนาคม 2548 4,373 1,048 2,993 486
4 มีนาคม 2548 3,906 1,039 2,777 462
5 มีนาคม 2548 1,155 508 824 206
6 มีนาคม 2548 896 444 674 178
7 มีนาคม 2548 3,977 1,044 2,814 471
8 มีนาคม 2548 4,370 1,141 3,087 538
9 มีนาคม 2548 4,255 1,085 3,005 503
10 มีนาคม 2548 3,876 1,075 2,744 509
11 มีนาคม 2548 3,569 999 2,592 448
12 มีนาคม 2548 1,124 523 805 210
13 มีนาคม 2548 960 443 713 177
14 มีนาคม 2548 4,117 1,057 2,911 485
15 มีนาคม 2548 4,258 1,017 2,996 455
16 มีนาคม 2548 4,672 1,194 3,173 512
17 มีนาคม 2548 4,267 1,142 2,977 510
18 มีนาคม 2548 4,077 986 2,822 435
19 มีนาคม 2548 1,223 526 843 235
20 มีนาคม 2548 977 442 704 189
21 มีนาคม 2548 4,138 1,121 2,964 481
22 มีนาคม 2548 4,268 1,123 3,062 523
23 มีนาคม 2548 4,124 1,043 2,930 484
24 มีนาคม 2548 3,943 988 2,781 468
25 มีนาคม 2548 4,299 971 3,052 449
26 มีนาคม 2548 1,038 470 766 190
27 มีนาคม 2548 983 484 719 185
28 มีนาคม 2548 4,343 1,092 3,060 498
29 มีนาคม 2548 4,077 1,192 2,955 501
30 มีนาคม 2548 4,624 1,206 3,282 528
31 มีนาคม 2548 4,341 1,162 2,969 484
Totals 105,841 17,954 74,667 8,125

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
2 มีนาคม 2548 4,781

 

 

 


MOF's Webmaster Team @2004 / 1 March 2004